Gå direkte til innhold
 

24 nye FRIPRO Toppforsk-prosjekter deler en halv milliard

24 Toppforsk-prosjekter får mellom 15 og 25 millioner kroner gjennom Fellesløft III, som er et spleiselag mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet. Tildelingen er rettet mot forskningsmiljøer som har potensial til å bli blant de internasjonalt ledende på sitt felt.

Forskningsminister Iselin Nybø (V). (Foto: Stortinget) – Med denne tildelingen har det i løpet av to år blitt investert halvannen milliard kroner for å utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge. Regjeringen satser langsiktig på å bygge opp forskningsmiljøer som kan hevde seg internasjonalt, og dette er en av prioriteringene i vår langtidsplan for forskning. Derfor la vi inn en vekst til FRIPRO i Statsbudsjettet for 2018 for å få til dette. Jeg ser fram til å se resultatene av Fellesløftet om noen år, sier forskningsminister Iselin Nybø (V).

Nybø fikk som en av sine første oppgaver som statsråd for forskningsfeltet å offentliggjøre hvilke miljøer som har sikret seg FRIPRO Toppforsk-midler de neste fire til fem årene. Hun skal fortsette regjeringens arbeid for å få norske forskningsmiljøer fram blant de beste i verden. I tillegg til universiteter deltar institutter og ett helseforetak i Fellesløftet. 

Tredje fellesløft i FRIPRO

Dette er del to av fellesløftet for FRIPRO Toppforsk-prosjekter. Første del av Toppforsk-tildelingen var i 2016, da 46 prosjekter ble tildelt en milliard kroner tilsammen (lenke nederst på siden). Med årets tildeling har i alt 70 prosjekter fått finansiering. Fellesløftet kommer i tillegg til den ordinære FRIPRO-tildelingen.

I rammen nedenfor er oversiktene over prosjekter som får Toppforsk-finansiering ved universitetene og andre forskningsinstitusjoner.


Toppforsk-prosjekter 2018

Prosjektene som er valgt ut i Fellesløft III:

Ni Toppforsk-prosjekter 2018 ved UiO PDF - 347 KB

Tre Toppforsk-prosjekter 2018 ved UiB PDF - 340 KB

Tre Toppforsk-prosjekter 2018 ved NTNU PDF - 332 KB

Fire Toppforsk-prosjekter 2018 ved UiT, UiN, UiS og NMBU PDF - 347 KB

Fem Toppforsk-prosjekter 2018 ved øvrige institusjoner PDF - 347 KB

 

Høy innvilgelsesprosent

Forskningsrådet har behandlet til sammen 151 FRIPRO Toppforsk-søknader i 2017. 80 av søknadene fikk karakter 6 eller 7 og var kvalifisert/støtteverdige. 24 av disse prosjektene får finansiering. Det betyr at 30 prosent av de kvalifiserte søknadene og 16 prosent av alle søknadene blir innvilget.

Seks av de 24 innvilgete søknadene har kvinnelig prosjektleder. Av søknadene totalt var det 40 prosjektsøknader som hadde kvinnelig prosjektleder.

Samlet innsats for store mål

Fellesløftet er et initiativ som Forskningsrådet har tatt overfor forskningsinstitusjonene og myndighetene (Kunnskapsdepartementet) for å få til spleiselag for fremragende forskning. Toppforsk er det tredje Fellesløftet. Det retter seg spesielt mot erfarne forskere. Det forrige Fellesløftet rettet seg mot unge forskertalenter, mens det første økte potten i hele FRIPRO-arenaen.
 

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. (Foto: Forskningsrådet) – Dette viser hva som er mulig å få til når regjeringen, institusjonene og Forskningsrådet går sammen i et spleiselag for å finansiere forskergrupper med prosjekter som vil føre forskningen enda videre innenfor sine felt. Vi har et felles mål i å få fram flere forskningsmiljøer blant de beste internasjonalt, og for å få til det må de ha et godt økonomisk grunnlag og forutsigbarhet. Toppforsk gir dem den økonomiske basisen de trenger for å konsentrere seg om denne viktige forskningen de neste fire-fem årene, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

– Flere evalueringer av norsk forskning peker på at vi har for få forskningsmiljøer i det internasjonale tetskiktet. Vi har tatt tak i nettopp denne problemstillingen ved tildelingen av 70 Toppforsk-prosjekter. Vi er overbevist om at vi vil se effekten av denne satsingen i årene framover, sier Røttingen.

Se også

FRIPRO Toppforsk - 500 millionar til fordeling (27.3.2017)

Forrige FRIPRO Toppforsk-tildeling
En milliard til sterke forskningsmiljøer (25.1.2016)
 

Forskningsminister Iselin Nybø (i midten) besøkte laboratoriet til Karl-Johan Malmberg og hans forskergruppe onsdag i forbindelse med at FRIPRO Toppforsk kunngjøres. Malmbergs gruppe er blant 24 forskermiljøer som får tildeling på mellom 15 og 25 millioner kroner hver. Malmberg t.v. på bildet forklarer forskningen sin til statsråden, Forskningsrådets leder John-Arne Røttingen og NRKs radioreporter. (Foto: Ingebjørg Aadland, Forskningsrådet)
 

Prosjektleder professor Karl-Johan Malmberg (t.h.) viser rundt i laboratoriet der han og forskergruppen hans forsker på naturlige dreper-celler (NK-cells) ved Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet. De har fått vel 23 millioner kroner til et nytt prosjekt i arbeidet med å finne nye behandlingsmetoder mot kreft. På besøk f.h. UiOs rektor Svein Stølen, forskningsminister Iselin Nybø, forskningsdekan ved Det medisinske fakultetet Hilde Irene Nebb, dekan Frode Vartdal og Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen. UiOs viserektor Per Morten Sandset var også med på besøket hos Malmbergs forskergruppe. (Foto: Ingebjørg Aadland, Forskningsrådet)

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
31.01.2018
Sist oppdatert:
31.01.2018