Gå direkte til innhold
 

22 studentgründere får en million hver

Forskningsrådet gir nå 22 prosjekter ledet av masterstudenter en million hver for å videreutvikle forretningsideen sin. Midlene kommer fra STUD-ENT, en ordning som bidrar til at flere av de gode ideene fra utdannings- og forskningsinstitusjonene blir til nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

Carl Christian Sole Semb, Tord Are Meisterplass og Nikolai Hiorth fra Independece Gear. (Foto: Maria Ekornes Myhre)

- Jeg vil gratulere de studentene som har fått tildelt støtte til sin ide. Det er viktig for Norge at flere tør satse på entreprenørskap, sier næringsminister Monica Mæland.

- Jeg vil gratulere de studentene som har fått tildelt støtte til sin ide. Det er viktig for Norge at flere tør satse på entreprenørskap, sier næringsminister Monica Mæland. (Foto: Hans Jørgen Brun) Stort innovasjonspotensiale i universitets- og høyskolesektoren

STUD-ENT-ordningen kan gi studenter med nylig avlagt mastergrad inntil en million kroner. Beløpet skal brukes til å jobbe fulltid, og gjerne flere studenter sammen, til å videreutvikle forretningsideen sin. Utdanningsinstitusjonene stiller med mentor og bistår i tillegg med testfasiliteter, forskningsstøtte, arbeidsplass og hjelp til ulike aktiviteter i prosjektperioden.

- Studentene representerer en stor innovasjonskraft – både gjennom ideene sine, stå-på-viljen og gjennom utradisjonelle nettverk og koblinger. Vi ser at STUD-ENT-ordningen har effekt ved at studiestedene mer enn før tenker entreprenørskap og støtter studenter med ønske om å utforske ideene sine. Slik kan flere av de gode ideene fra universiteter og høgskoler gi verdiskaping og arbeidsplasser, sier divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.

- Studentene representerer en stor innovasjonskraft – både gjennom ideene sine, stå-på-viljen og gjennom utradisjonelle nettverk og koblinger, sier Anne Kjersti Fahlvik. (Foto: Sverre Jarild) Prosjektene kommer fra 10 ulike universitet og høgskoler over hele landet, fra Universitetet i Tromsø i nord til Universitetet i Agder i sør.

Prosjekter innen helse, utdanning, mote og industri

Det er stor bredde i prosjektene, og støtte gis til alt fra utvikling av en lettere motor til droner, til utstyr for personer med funksjonsnedsettelser, til løsninger for redusert drivstoffbruk fra maritime fartøy. Svært mange av prosjektene tar i bruk digitale verktøy for å forbedre opplevelser, enten det dreier seg om læring, helse eller underholdning.

- Nivået på prosjektene er høyt, og vi er imponert over bredden i alle de gode ideene som er kommet inn. Vi er glad for å kunne bidra til at flere av disse gode ideene utforskes, sier Anne Kjersti Fahlvik.

 

OM ORDNINGEN:
Forskningsrådet benytter et ekspertteam på 12 eksterne entreprenører, investorer, fagspesialister og industripersoner til å vurdere søknadene etter seks kriterier hvor kunde og markedsforståelse samt gjennomføringsevne er gjennomgående viktig. Ekspertene møter også de beste søkerne og gir verdifulle råd og tilbakemeldinger knyttet til utfordringene prosjektene og studentene har foran seg.                                                                                                                                               

STUD-ENT ble etablert som en pilotordning i 2016 og Forskningsrådet vil i tiden fremover ha dialog med studenter, utdanningsinstitusjoner og ekspertene fra panelene for å videreutvikle ordningen.

Neste mulighet til å søke STUD-ENT-ordningen er innen 14. februar 2018.

Dette er prosjektene som har fått innvilget støtte:

SignLab – Global plattform for tegnspråkopplæring (NTNU)

Travelogue – Reise og utlegg (Universitetet i Bergen)

RespirAnalytics – Gjenkjenning av unormale lungelyder (Universitetet i Tromsø)

TIU-kompani – Teater i undervisning (Høgskulen på Vestlandet)

MovieMask – Din portable kino (NTNU)

Siserone Appverktøy for digitale kulturstier (Universitetet i Oslo)

Oslo Unbranded Et bærekraftig og verdiskapende kleskonsept (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Tidewave – Smart vendemadrass til helsesektoren for automatisk og regelmessig bevegelse av brukere med redusert mobilitet (Universitetet i Stavanger)

Gauss Sense – En moderne trafikksensor (NMBU)

Astronaut – "Airbnb" for rekruttering: anbefal venner til inspirerende jobber og tjen penger på det (NTNU)

Ariaa – Utvikler en svevestøvsensor for hjemmet (NMBU)

MYPSY – En digital plattform som kobler psykologer med brukere (NTNU)

Glimty – Et intelligent kundestøttesystem som leverer samtaleopplevelser for kjøp av gaver (Universitetet i Oslo)

CresCat – Produksjonsplattformen for kultur og konferansearrangementer (NHH)

The Law Tech Factory – Advokathjelp på digital plattform (Universitetet i Oslo)

Hark Technologies – Utvikler "EcoControl", et automatisk strømstyringssystem (NTNU)

Independence Gear – Utvikler hjelpemidler for å selvstendiggjøre mennesker i hverdagen, slik som ryggmargsskadde og andre bevegelseshemmede (NTNU)

ALVA Industries - Produksjon av elektriske motorer med lav vekt og høy effektivitet for transportindustrien (NTNU)

Sci-Code  Stimulerende utdanning og optimalisering av læring (Universitetet i Agder)

Versor – Automatisering av innendørs industrielle droneinspeksjoner (NTNU)

TherRec – Utvikling av et system for drivstoffbesparelse ved varmegjenvinning (NMBU)

Amiroh  Smart Makeup Mirror (Høgskulen på Vestlandet)

 

Les om tidligere tildelinger her:

Tildeling juni 2016

Tildeling desember 2016

 

Skrevet av:
Maria Ekornes Myhre Seniorrådgiver mem@forskningsradet.no
Publisert:
16.05.2017
Sist oppdatert:
08.01.2018