Gå direkte til innhold
 

228 søknader til februarfristen

Forskningsrådet fikk inn 228 søknader til utlysningsfristen 15. februar. Totalt var det nesten 400 millioner kroner i midler tilgjengelig.

I denne søknadsrunden ble det blant annet lyst ut 3,5 millioner til nettverk som skal bidra til samarbeid om antibiotikaresistens. Utlysningen er et samarbeid mellom programmene BEDREHELSE, BIONAER, BIOTEK2021 og MILJØFORSK. Det kom inn 7 søknader til denne utlysningen, som er noe mindre enn forventet.

- Antibiotikaresistens er en global folkehelseutfordring og et raskt voksende problem i verden, forteller seniorrådgiver Alexandra Bjøk-Skaflestad i BEDREHELSE-programmet. - Vi står overfor en økning i antall bakterier som blir resistente mot eksisterende antibiotika uten en økning i nye antibiotika eller nye behandlinger.  Vi kan risikere en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes om ufarlige igjen kan få dødelig utfall.

I tråd med regjeringens strategi

Nettverksutslysningen er et tiltak for å følge opp regjeringens strategi mot antibiotikaresistens (2015-2020). Strategien har som hovedmål å redusere den totale bruken av antibiotika og opprettholde ansvarlig antibiotikabruk i alle sektorer, øke kunnskapsgrunnlaget og være en internasjonal pådriver for å motvirke antibiotikaresistens.  

- Utlysningen er viktig incentiv for at norske forskere skal etablere nasjonale forskernettverk med et "En-helse" perspektiv på tvers av fag, disipliner, sektorer og institusjoner, sier Bjørk-Skaflestad. - De nasjonale nettverkene skal øke kunnskapsgrunnlaget om antibiotikaresistens og etter hvert kvalifisere til internasjonale midler.

Norsk-indisk forskningssamarbeid

Norge er et foregangsland innen kunnskap og forskning om overvåking av antibiotikabruk og resistensutvikling. Nå skal norske og indiske forskere samarbeide i kampen mot antibiotikaresistens. Til søknadsfristen 26. april lyser Forskningsrådet ut 40 millioner kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid.

- Som et lite land er det begrenset hva vi kan utrette på egen hånd, sier Bjørk-Skaflestad. - Forskningssamarbeidet med India kan gi oss økt innsikt i kompleksiteten rundt antibiotikabruk i et så stort land. Samtidig kan norske forskere bidra til økt kunnskap om overvåkning av antibiotikabruk og antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens er ivaretatt av gjennom flere aktiviteter og programmer i Forskningsrådet.  For å øke kunnskapsgrunnlaget om antibiotikaresistens kreves det koordinert innsats på tvers av fagområder og programmer. Forskningsrådet har derfor etablert en intern antibiotikaresistensgruppe som jobber med ulike sektorer, næringer og fagområder.

Kortnavn Fullt aktivitetsnavn Antatt tilgjengelige midler i mill. kroner* Mottatte søknader

BEDREHELSE, BIONAER, MILJØFORSK, BIOTEK2021

Bedre helse og livskvalitet

 

3,5 7
DEMO2000 DEMO2000 100 44
FHF-SJØMAT Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond 50 23
FORINNPOL Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk 4 7
FORNY2020

Forskningsbasert nyskaping

20 28
FINANSMARKED Finansmarkedsfondet 13,8 6
KULMEDIA

Kultur- og mediesektoren

7 7
PES2020 PES2020 – prosjektetablerings-støtte rettet mot H2020  123,5 51
SAMKUL

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger

18 9
SAMRISK Samfunnssikkerhet 18 26
SYNKNØYT Program for synkrotron- og nøytronforskning 20 20
Totalt:   377,8 228

*Se hver enkelt utlysning for nærmere detaljer.

Skrevet av:
Thomas Keilman Rådgiver +47 22 03 73 35 thke@forskningsradet.no
Publisert:
17.02.2017
Sist oppdatert:
17.02.2017