Gå direkte til innhold
 

IKT-utlysning:

200 millioner til fremtidens internett

I den hittil største enkeltutlysningen i VERDIKT-programmets historie skal prosjekter innen sosiale nettverk, tingenes internett og mobilt internett prioriteres. Fellesnevneren er fremtidens internett.

- Dette er den største enkeltutlysningen som VERDIKT (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT) noen gang har gjennomført. Det er flere årsaker til dette: For det første at temaet for utlysningen er svært viktig for morgendagens verdiskaping. For det andre at norsk økonomi nå er inne i en tid der det er gunstig å forberede seg på og investere for neste oppgang, sier programkoordinator Olaug Råd i Forskningsrådets store program for IKT-forskning, VERDIKT.

Tre temaer
Norge har i dag sterke fagmiljøer og et næringsliv som ligger i front internasjonalt innen flere viktige områder for Fremtidens internett, slik som informasjonssøk, mobile tjenester, nasjonale datasamlinger og infrastruktur. Norge har i dag sterke fagmiljøer og et næringsliv som ligger i front internasjonalt innen flere viktige områder for Fremtidens internett, slik som informasjonssøk, mobile tjenester, nasjonale datasamlinger og infrastruktur. (Foto: istockphoto) Tema for utlysningen er sosiale nettverk, tingenes internett og mobilt internett. Disse nye forskningstemaene i VERDIKT er sentrale drivere for utviklingen av Fremtidens internett som er det overordnete rammeverket for utlysningen. Temaene skal kunne tolkes relativt åpent og fagmiljøene inviteres til å identifisere forskningsutfordringer innenfor rammen Fremtidens internett.

- Fremtidens internett er et samlebegrep for noen av de største IKT-faglige utfordringene og mulighetene vi står overfor. Utbredelsen av internett fortsetter å vokse, både geografisk og når det gjelder bruksområder. Tingenes internett er et eksempel på det siste, sier programkoordinatoren.

Nye forretningsmodeller og muligheten for enkeltbrukere å drive utviklingen framover gjennom delingsteknologi og sosiale medier vil bidra til en enda raskere utvikling av internett.

- Internett forventes å få økende betydning for moderniseringen av offentlige tjenester, og vil spille en viktig rolle for å løse utfordringer knyttet til klimaendringer og energibehov, oppsummerer Råd.
 
Sterke miljøer
Norge har i dag sterke fagmiljøer og et næringsliv som ligger i front internasjonalt innen flere viktige områder for disse temaene, slik som informasjonssøk, mobile tjenester, nasjonale datasamlinger og infrastruktur.
 
Olaug Råd Olaug Råd (Foto: Foto: Perduco) - Fremtidens internett og de tre driverne sosiale nettverk, tingenes internett og mobilt internett er også tema som går igjen i de nærmere 60 forslagene som VERDIKT fikk inn fra fagmiljøene i forbindelse med revideringen av temaene. I tillegg er Fremtidens internett et stort satsingsområde for EUs 7. rammeprogram. Dette har vært viktige årsaker til at VERDIKTs styre har gjort denne prioriteringen, sier Råd.

To utlysninger
Utlysningen retter seg spesielt mot næringslivet og behovet for forskningsdrevet innovasjon og nærings- og samfunnsrelevant kunnskapsutvikling på sentrale områder relatert til Fremtidens internett. Brukerstyrte innovasjonsprosjekter med stor forskningshøyde kan få støtte til opptil 50 prosent av prosjektkostnadene.

VERDIKT har planlagt to utlysninger innen de nye temaene, den første på 200 mill med søknadsfrist 25. november 2009 og neste utlysning med en ramme på inntil 150 mill kroner høsten 2010.

Skrevet av:
Einar Ravndal
Publisert:
09.07.2009
Sist oppdatert:
25.09.2009