Gå direkte til innhold
 

NACO – Norwegian Atlantic Current Observatory

18 millioner til fjernstyrt havovervåking

Seks fjernstyrte små farkoster som best kan beskrives som undervanns modellfly, skal overvåke Nord-Atlanteren og gi grunnlagsdata for blant annet marin forskning, klimaforskning og økosystemforskning.

På stasjon ”M” i Norskehavet ved 66 grader nord og 2 grader øst har værskipet Polarfront gjort målinger helt siden 1948. I høst fikk Havforskningsinstituttet 13 millioner til å erstatte det ressurskrevende skipet med værbøyen ”Polar Buoy”.

 

Seks fjernstyrte farkoster skal overvåke Nord-Atlanteren Seks fjernstyrte farkoster skal overvåke Nord-Atlanteren Nå styrkes havovervåkingen ytterligere, med 18 millioner til et fremtidsrettet system for kontinuerlig overvåking av større havområder.

Automatisering 

Målinger som i dag gjøres manuelt fra skip suppleres og automatiseres med noe som kan ligne et undervannsfly.

De svært energieffektive undervannsflyene progammeres til å bevege seg i bestemte baner under vann, ned til 1000 meter. Vel oppe ved overflaten sender flyet fra seg måleresultatene for temperatur, saltinnhold og oksygeninnhold. Flyene skal delvis brukes til kontinuerlig overvåking av bestemte havområder for å sikre lange tidsserier fra disse, og delvis til forskning som krever tettere overvåking av mindre havområder i et begrenset tidsrom.

Ledende rolle

Dette gir muligheter for unik forskning på klima, klimavariabilitet, meteorologi og økosystemer i den nordatlantiske strøm langs norskekysten og inn i polhavet og bidrar til å opprettholde Norges ledende rolle på feltet.

Infrastrukturen vil etableres og drives av søkerinstitusjonen (UiB). De sentrale brukermiljøene innenfor marin klima- og økosystemforskning vil være bla. Bjerknessenteret, IMR, Met.no, Norsk Polarinstitutt, Univ. i Tromsø og NERSC.

Forskningsrådets Nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur er en tiårig satsing (2008-2017) finansiert av avkastningen av 7,3 milliarder kroner av Forskningsfondet.

Skrevet av:
Ingvil Bjørnæs Avdelingsdirektør +47 22 03 73 76 ib@forskningsradet.no
Publisert:
14.04.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016