Gå direkte til innhold
 

1835 søknader til maifristen

Til maifristen lyses det ut midler til Forskningsrådets åpne konkurransearena Fri prosjektstøtte (FRIPRO). I år fikk de inn 1442 søknader. På grunn av tekniske problemer ble fristen utsatt med fem timer, men dette hadde ingen innvirkning på søknadsresultatet.

Søknadsmottaket vårt ble rammet av en teknisk feil like før fristen gikk ut. Det var søkerne våre som først gjorde oss oppmerksom på dette.

– Det var stor pågang, og det gikk en alarm på ett av de fire knutepunktene i nettverket vårt som tar imot søknadene, sier spesialrådgiver Nina Hedlund, som er ansvarlig for søknadsmottaket i Forskningsrådet. – Vi ble nødt til å restarte dette punktet, noe som førte til at hele mottaket stoppet i 15 minutter, og vi hadde dårligere kapasitet enn normalt i en times tid. Dette rammet dessverre søkerne våre, og vi beklager også at det gikk ut en melding om at feilen skyldtes vedlikehold.

Forskningsrådet har god beredskap og full kontroll da søknadsmottaket ble rammet av tekniske problemer, sier Nina Hedlund. (Foto: Thomas Keilman/ Norges forskningsråd)

Forskningsrådet har god beredskap

– Heldigvis har vi god beredskap, betrygger Hedlund. – Vi hadde kontroll over situasjonen, og fra feilen ble oppdaget, gikk det 30 minutter før beslutningen kom om å utsette fristen til klokka 18. Søkerne fikk beskjed på nettsidene og gjennom sosiale medier, og de som hadde opprettet og/eller sendt inn søknaden sin fikk en e-post.  

Selv om de fleste søknadene allerede hadde kommet til oss før klokka 13, mener Hedlund det hjalp å utsette fristen til klokka 18. – Det kom inn få søknader etter klokka 14, men på denne måten forsikret vi oss om at alle fikk sendt inn søknaden sin til oss, sier hun.

Ikke vent til rett før fristen med å levere søknaden

Slike hendelser understreker også hvor viktig det er at søkerne våre ikke venter til siste liten med å sende inn søknaden. – Vi hadde fått inn omtrent 1100 søknader klokka 10, sier Hedlund. – Det betyr at 700 ennå ikke hadde sendt inn søknaden sin for første gang.

Med tanke på at vi aldri kan være helt sikre på at tekniske feil ikke skjer, minner vi om at det er lurt å opprette og sende søknaden tidlig, og heller gå inn og rette på den etter hvert. Søknaden kan sendes inn mange ganger innen fristen.

– Det er alltid trist når noen ikke klarer å sende inn søknaden fordi de er for sent ute, eller fordi har oppstått tekniske problemer, sier Hedlund.

FRIPRO Toppforsk øker igjen

Mesteparten av søknadene i denne søknadsrunden var til den åpne konkurransearenaen Fri prosjektstøtte (FRIPRO). FRIPRO mottok 1442 søknader, som er det høyeste tallet noensinne og en økning på 14 prosent fra i fjor. Størst økning var det i Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) med 25 prosent flere søknader enn i fjor.

Øyvind Pettersen leder Fripro-gruppa. Økningen skyldes i stor grad at det har kommet inn mange søknader til kategorien FRIPRO Toppforsk. Her kan gode forskningsmiljøer søke om ekstra romslig og langsiktig finansiering. FRIPRO Toppforsk mottok 163 søknader. Også for kategorien Unge forskertalenter var det en økning. Her fikk vi inn 406 søknader, som er det høyeste tallet vi har hatt for denne søknadstypen siden den ble lyst ut første gang i 2013. For kategoriene Forskerprosjekt og FRIPRO mobilitetsstipend, var det en liten nedgang i antall søknader.

Spesialrådgiver Øyvind Pettersen, som leder FRIPRO-gruppa, kan bekrefte at kampen om Toppforsk-midlene blir hard i år.

– Det er litt overraskende at vi har mottatt nesten like mange Toppforsk-søknader i år som for to år siden, ettersom det utlyste beløpet nå er 500 millioner kroner for denne kategorien, mot 1 milliard den gang, sier han. – Dette kan muligens skyldes gjenbruk av søknader som ble sendt inn til SFF IV-utlysningen.

Pettersen mener at økningen for Unge forskertalenter viser at søknadstypen er et viktig tilbud til de som befinner seg på et tidlig stadium i forskerkarrieren.

– I tillegg kan den høyere innvilgelsesprosenten for Unge forskertalenter sammenlignet med Forskerprosjekt ha bidratt til økningen for denne søknadstypen, sier han.  

Kortnavn Program/aktivitet Utlyst beløp i millioner kr*   Antall søknader
ENERGIX Stort program energi 9,5 6
FINANSMARKED Finansmarkeds-fondet  8,5 17
FINNUT

Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

80 32
FORKOMMUNE Forskning og innovasjon i kommunesektoren 3 91
FORSKKOMM Forskning på forskningskommunikasjon 7 14
FRIHUMSAM Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsvitenskap 250 377
FRIMEDBIO Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi 430 466
FRINATEK Fri prosjektstøtte for matematikk, naturvitenskap og teknologi 237 436
Fripro Toppforsk

FRIPRO Toppforsk-prosjekter innenfor medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO), matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) og humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM)

500 millioner kroner for hele FRIPRO 163
HELSEVEL Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester 2,8 3
INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning 91 89
MILJØFORSK/ BIONAER Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling / Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer 4 10
NANO2021 Nanoteknologi og avanserte materialer  41 61
NORGLOBAL-2

Norge – global partner

64 70
Totalt   1727,8 1835

* Antatt tilgjengelige midler. Se hver enkelt utlysning for nærmere detaljer.

Skrevet av:
Thomas Keilman Rådgiver +47 22 03 73 35 thke@forskningsradet.no
Publisert:
01.06.2017
Sist oppdatert:
06.06.2017