Gå direkte til innhold
 

HISTORISK HØYT NIVÅ:

17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

- Disse sentrene kommer til å styrke innovasjonsevnen i det norske næringslivet og gi forskningsmiljøene forutsigbarhet i sin næringsrettede forskning, sa Arvid Hallén da han fredag 21. november kl. 17 offentliggjorde listen over de nye SFI-ene.

Forskningsrådet bevilger ca. 1,6 milliarder kroner over de neste 8 årene til de nye sentrene som skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer.
 

Se listen over de 17 nye sentrene PDF - 124 KB

Med denne satsingen utløser vi forskning for over tre milliarder kroner over de neste åtte årene. Ambisjonen vår er at Norge skal bli blant de beste på innovasjon i Europa. Derfor satser regjeringen på næringsrettet forskning og innovasjon, sier næringsminister Monica Mæland.

De 17 tildelingene representerer en tung satsing på langsiktig næringsrettet forskning.

Fra venstre: Leder for Hovedstyreutvalget og professor på Norges Handelshøyskole Jarle Møen, administrerende direktør i Forskningrådet Arvid Hallén, og Innovasjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik da de kom ut fra hovedstyreutvalget med listen på de 17 nye SFIene i hånda.

Historisk høyt nivå
Forskningsrådet hadde noe av en luksussituasjon da de skulle velge ut sentrene som skulle få støtte. Kvalitetsnivået på de innsendte søknadene vurderes som svært høyt. Totalt gikk ca. 265 internasjonale fageksperter gjennom de 57 søknadene for å vurdere den vitenskapelige kvaliteten. Ca. 80 norske eksperter har vurdert potensialet for innovasjon og verdiskaping. Både søknadene og de nye sentrene kommer fra hele Norge.

Gjennom de nye Sentrene for forskningsdrevet innovasjon følger vi opp målene vi har satt i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Vi trenger samarbeid mellom næringslivet og fremragende forskningsmiljøer for å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor. De nye SFI-ene viser at vi er på rett vei, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Næringsminister Monica Mæland. (Foto: Hans Jørgen Brun) SFI-ordningen startet i 2005 og siden da har 21 konsortier av forskningsinstitusjoner og næringslivsaktører fra hele landet jobbet med næringsrettet forsking med internasjonalt potensial. Midtveisevalueringen viser at SFI-ordningen er en god måte å samle spisskompetansen i et lite land som Norge. Sentrene har blitt attraktive samarbeidspartnere for utenlandske aktører, og bidratt til å sette Norge på verdenskartet, i følge Arvid Hallén.

Bred portefølje
Av de 17 ferske SFI-ene finner vi miljøer innenfor sterke forskningsbaserte næringer som petroleum, maritim industri og havbruk. Flere av sentrene innenfor disse områdene kommer til å utvikle bærekraftige løsninger og tjenester, basert på en kombinasjon av nye forskningsresultater og eksisterende fagkompetanse.

Også innenfor andre områder med behov for forskningsbasert innovasjon, som helse- og omsorgssektoren, IKT-sektoren, bioøkonomien og prosessindustrien finner vi nye SFI-er med stort potensial.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Marte Garmann) Blant eksemplene kan nevnes prosjektet Big Insight hvor kjente aktører som NAV og Telenor vil samarbeide med Norsk regnesentral om å utvikle nye tjenester for privat og offentlig sektor, basert på den enorme mengden digitale data (Big Data). Senteret Klima 2050 ved Sintef skal jobbe med å redusere risiko forbundet med klimaendringer knyttet til det bygde miljø, Foods of Norway på NMBU skal lage husdyrmat ut av ressurser som i seg selv er uegnet som fôr, og senteret Connected Care ved Oslo Universitetssykehus skal jobbe med å sette pasienten i fokus, som en ressurs, i utvikling av nye behandlingstilbud.

Flere kvinner
Forskningsrådet har i sine utlysningstekster etterlyst kvinnelige senterledere og kvinner i andre ledende posisjoner i forskningssamarbeidene. Det uttalte ønsket har gitt resultater:

Vi gleder oss over at seks av de 17 sentrene får kvinnelig senterleder. Dette er resultatet av et bevisst og aktivt arbeid i søkermiljøene og fra Forskningsrådets side, forteller Arvid Hallén. Andelen kvinnelige senterledere for SFI-er blir med denne tildelingen femdoblet.

Om Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

 • Ordningen ble etablert i 2005
 • Dette er tredje utlysning
  Formål:
 • Styrke bedrifters innovasjonskraft gjennom satsing på langsiktig forskning
 • Skape tette samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer
 • Gjøre det attraktivt for internasjonale bedrifter å etablere FoU-virksomhet i Norge
 • Stimulere til forskerutdanning på viktige nærings- og samfunnsområder og til forskningsbasert nærings- og teknologioverføring
 • Forutsetter samfinansiering mellom bedrifter, vertsinstitusjon og Forskningsrådet
 • Sentre blir etablert for maksimalt fem pluss tre år
 • Sentre som blir valgt må holde høy vitenskapelig kvalitet og ha høyt potensial for innovasjon og verdiskaping

Om tredje SFI-generasjon:

 • Tidligere har det vært SFI-utlysninger i 2005 (SFI-I), 2010 (SFI-II) og 2013 (SFI-III)
 • Til SFI-III kom det inn 57 søknader
 • Forskningsrådet bevilger nå ca. 1,6 milliarder kroner til de 17 nye SFI-ene

 

Skrevet av:
Andreas Kjensli Knudsen

Kommentarer

Tor Guttorm Syvertsen: MER AV DET SOM IKKE VIRKER
03.05.2018
Ifølge undersøkelser har milliardene ikke hatt synlig effekt:

https://www.reuters.com/article/us-emea-reuters-ranking-innovative-unive/europes-most-innovative-universities-2018-idUSKBN1HW0B4

Svaret er nok som vanlig: MER av det som ikke virker.
Kun Norge har råd til å fortsette på blindsporet i tiår etter tiår.

"Insanity is repeating the same mistakes and expecting different results."
—Albert Einstein (1879-1955)
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
23.11.2014
Sist oppdatert:
04.07.2017