Gå direkte til innhold
 

13 studentgründere får 1 million hver

13 prosjekter ledet av masterstudenter får inntil én million kroner hver fra Forskningsrådet. Ordningen STUD-ENT bidrar til at flere gode forretningsideer fra studentgründere blir til nye produkter og tjenester.

Solveig Christensen og Bendik Fon står bak Exero. De får støtte for å utvikle et hjelpemiddel for at personer med nedsatt funksjonsevne kan holde seg i aktivitet.

– Vi vet at det er utrolig mange smarte og kreative studenter der ute, og vi ønsker at flere av dem skal realisere ideene sine. Det håper vi STUD-ENT-ordningen vil bidra til. Gründerne er viktige når vi skal bygge et bærekraftig velferdssamfunn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker at flere studenter skal realisere ideene sine. (Foto: Marte Garmann, KD)

IKT i topp

Forskningsrådet mottok 52 søknader fra prosjekter ved 13 universiteter og høyskoler. De 13 prosjektene som mottar støtte kommer fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Tromsø (UiT), Høgskolen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Agder (UiA).

Søknadene dekker et bredt spekter av fagområder og blant prosjektene som får støtte er spillteknologi for sosial spilling, en kjelke for økt aktivitet og selvstendighet blant funksjonsnedsatte, ny genredigeringsteknologi for landbruket, og et system for overvåking av sykehuspasienter. Nær halvparten av prosjektene dreier seg om informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

– Nivået på prosjektene er høyt og vi er imponert over bredden i alle de gode ideene som er kommet inn. Forskningsrådet ser stort potensiale i studentgründere og vi er glade for å kunne bidra til at flere får sjansen til å sette ideene sine ut i livet, sier divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.

Stor innovasjonskraft hos studentene

STUD-ENT-ordningen kan gi studenter med nylig avlagt mastergrad inntil en million kroner. Beløpet skal brukes til å videreutvikle forretningsideen. Utdanningsinstitusjonene stiller med mentor og bistår prosjektene med testfasiliteter, forskningsstøtte, arbeidsplass og hjelp til ulike aktiviteter i prosjektperioden.

Anne Kjersti Fahlvik mener STUD-ENT bidrar til at universiteter og høyskoler tenker mer på entreprenørskap. – Gjennom STUD-ENT ønsker Forskningsrådet å styrke entreprenørskapskulturen ved norske universitet og høyskoler. Studentene representerer en stor innovasjonskraft – både gjennom ideene sine, stå-på-viljen og utradisjonelle nettverk og koblinger. Vi ser at STUD-ENT-ordningen har effekt ved at studiestedene mer enn før tenker entreprenørskap. Slik kan flere av de gode ideene fra universiteter og høgskoler gi verdiskaping, sier Anne Kjersti Fahlvik.

Kvinneandelen må opp

Av de 13 prosjektene er ett ledet av en kvinne, mens ytterligere tre har kvinner som sentrale prosjektdeltagere. Blant søkerne var ni av 52 prosjektledere kvinner. Forskningsrådet vil jobbe sammen med utdanningsinstitusjonene og andre aktører som jobber med entreprenørskap for å øke denne andelen fremover.

– Vi vet at lav kvinneandel er en utfordring i oppstartsmiljøene, men vi vet også at det er høy kvinneandel på studiestedene. Derfor har vi store muligheter til å øke andelen kvinner og fremheve overfor kvinner de spennende mulighetene som ligger i entreprenørskap, sier Anne Kjersti Fahlvik.


 

OM ORDNINGEN:
STUD-ENT-ordningen har ambisjoner om å mobilisere til entreprenørskap blant studenter og bidra til å styrke entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren.
Alle søknadene har blitt vurdert av et ekspertteam på 17 personer med bred entreprenørskap- og investorkompetanse.
Ekspertene har møtt de beste søkerne. Dette er en fin mulighet for prosjektene til å få erfaring med å «pitche» prosjektet sitt, samtidig som de får verdifull tilbakemelding fra ekspertpanelet.
Neste mulighet til å søke støtte gjennom STUD-ENT-ordningen er vinteren 2019.

 

 

Dette er prosjektene som har fått innvilget støtte:

 

Prosjekttittel

Studiested

Exero – Nytt aktivitetshjelpemiddel som bidrar til økt aktivitet og selvstendighet blant personer med funksjonsnedsettelser NTNU
Moon Labs – Plattform for kontinuerlig helseovervåking av sykehuspasienter NTNU
Playwell - Sosial gaming HVL
COMPAX Solutions AS - Smarte avfallskompaktorer for tørkepapir NTNU
Entrino Solutions AS – Tyverisikring av skiutstyr utenfor alpinanleggs restauranter og afterskisteder NTNU
Evetro - Digitalt verktøy for kontinuerlig forbedring NTNU
Gungnir Barbells - forenklet trening gjennom produktinnovasjon NMBU
Zendera AS optimaliserer transportører ved å automatisere administrasjonen NMBU
Easy Intervals AS - Intelligent intensitetsregulering for treningsutstyr NTNU
Pazzing AS – Underholdningsplattform som kombinerer geolokasjon og augmented reality (AR) for smarttelefoner og nettbrett UiT
AVOX – Automatisert verktøy for akselerert, presis og trygg genredigering innen planteforedling NMBU
DropTech - Ny teknologisk løsning for injeksjon av kjemikalier
inn i oljebrønner
UiA
Keenious - Automatisk nettsøk basert på kunstig intelligens

UiT

 

 

Kontaktperson for presse: Maria Ekornes Myhre, mem@forskningsradet.no, 994 12 707

 

Skrevet av:
Helen Karlsen og Maria Ekornes Myhre
Publisert:
09.04.2018
Sist oppdatert:
09.04.2018