Gå direkte til innhold
 

Tildeling for 2018

113 nye FRIPRO-prosjekter

Forskningsrådet deler ut nærmere en milliard kroner i Fri prosjektstøtte (FRIPRO) til 113 prosjekter som skal starte i 2018. Resultatene for FRIPRO Toppforsk kommer på nyåret.

Resultatene er klare innenfor de tre områdene matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK), medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) og humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM). Til sammen er 914 millioner kroner fordelt på 113 forskerprosjekter, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipender.

FRIMEDBIO: 433 millioner kroner til 53 prosjekter.
FRINATEK: 232 millioner kroner til 29 prosjekter.
FRIHUMSAM: 249 millioner kroner til 31 prosjekter.

De innvilgede søknadene er fordelt på de ulike søknadstypene som følger:
 

 

FRIMEDBIO

FRINATEK

FRIHUMSAM

Totalt

Forskerprosjekt

32

15

16

 63

Unge forskertalenter

15

10

11

 36

FRIPRO mobilitetsstipend

 6

 4

 4

 14

 

237 unge forskertalenter

Med årets tildeling har 237 yngre forskere fått midler fra FRIPRO unge forskertalenter siden 2013. I år var det 398 søkere til unge forskertalenter, en økning på 12 prosent fra i fjor. Det er femte gang Forskningsrådet bevilger støtten som retter seg spesielt mot forskere som er i starten av sin forskerkarriere.

Prosjektledere for søknader som både fikk de høyeste karakterene (6 og 7) og som var blant de høyest rangerte av de internasjonale ekspertpanelene, ble intervjuet av fagkomiteene. I 2018 setter 36 nye unge forskertalenter i gang med sine prosjekter.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Marte Garmann, KD) Samtidig begynner FRIPRO unge forskertalenter å levere resultater.

– Nå begynner de første som fikk unge forskertalenter-støtte fra og med 2014, å bli ferdige med prosjektene sine. Det blir veldig spennende å følge med på dem videre. De siste årene ser vi at en økende andel av de med støtte fra FRIPRO unge forskertalenter også søker ERC Starting Grant og Consolidator Grant. Det kan tyde på at vi får mye igjen for å satse spesielt på de unge talentene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

ERC Starting Grants og Consolidator Grants er EUs finansiering av svært talentfulle unge forskere med fremragende prosjekter. Antallet norske søknader og andelen av søkere som også har unge forskertalenter-støtte, har økt de siste tre årene.

Fem av 11 norske som har fått enten ERC Starting Grant eller Consolidator Grant i år, har et unge forskertalenter-prosjekt. I alt er det ti unge forskertalenter-prosjektledere som har fått et ERC-prosjekt de siste fire årene.

Divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet. – Tanken med unge forskertalenter er å gi unge og spesielt lovende forskere uavhengighet og mulighet til å utvikle egne ideer. Samtidig håper Forskningsrådet at ordningen vil bidra til at flere lovende unge forskere velger en karriere i akademia. Det vil også styrke viktige samfunnsinstitusjoner, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådets vitenskapsdivisjon.

Mange flere søknader

Hvis alle som søkte FRIPRO hadde fått innvilget søknaden i år, hadde FRIPRO alene brukt opp alle midlene Forskningsrådet disponerer årlig og mer til. Totalt ble det søkt om vel ti milliarder kroner i denne runden. Antall søknader og beløp som ble søkt om, fordeler seg sånn:

FRINATEK fikk 410 søknader om til sammen 3,34 milliarder kroner.
FRIMEDBIO fikk 470 søknader om til sammen 3,95 milliarder kroner.
FRIHUMSAM fikk 355 søknader om til sammen 2,97 milliarder kroner.

– Det er gledelig å dele ut så mye penger til gode prosjekter. Fordi det er en stor økning i antall søknader blir dessverre innvilgelsesprosenten lav, bare drøyt 9, sier Anders Hanneborg.

FRIPRO Toppforsk-resultater på nyåret

Knapt en milliard er blitt fordelt nå. I tillegg kommer fellesløftet FRIPRO Toppforsk, der resultatene er klare i januar/februar. Da blir ytterligere en halv milliard kroner fordelt på rundt 20 prosjekter innenfor alle områdene. FRIPRO Toppforsk retter seg mot forskningsmiljøer som har potensiale til å bli blant de internasjonalt ledende på sine forskningsfelt.

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
27.11.2017
Sist oppdatert:
29.11.2017