Gå direkte til innhold
 

Tildeling for 2019

107 nye FRIPRO-prosjekter

Forskningsrådet deler ut 870 millioner kroner i Fri prosjektstøtte (FRIPRO) til 107 prosjekter som skal starte i 2019.

Resultatene er klare innenfor de tre områdene matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK), medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) og humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM). Til sammen er 871 millioner kroner fordelt på 107 forskerprosjekter, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipender.

Følg lenkene under for å se lister over innvilgede prosjekter innenfor de ulike fagområdene: 

FRIMEDBIO: 404 millioner kroner til 48 prosjekter.
FRINATEK: 250 millioner kroner til 32 prosjekter.
FRIHUMSAM: 217 millioner kroner til 27 prosjekter.

De innvilgede søknadene er fordelt på de ulike søknadstypene som følger:
 

 

FRIMEDBIO

FRINATEK

FRIHUMSAM

Totalt

Forskerprosjekt

31

13

14

58

Unge forskertalenter

12

14

8

34

FRIPRO mobilitetsstipend

5

5

5

15

 

Øremerkede midler til ENERGI, ISP-TEKNOLOGI og IKTPLUSS finner du informasjon om på siden for FRINATEK.

34 unge forskertalenter

Med årets tildeling har 271 yngre forskere fått midler fra FRIPRO unge forskertalenter siden 2013. I år var det 377 søkere til unge forskertalenter. Det er sjette gang Forskningsrådet bevilger støtten som retter seg spesielt mot forskere som er i starten av sin forskerkarriere.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. (Foto: Stortinget) I 2019 setter 34 nye unge forskertalenter i gang med sine prosjekter.

Formålet med FRIPRO er blant annet å bidra til verdensledende norske forskningsmiljøer slik at de har større gjennomslagskraft i søknader til Det europeiske forskningsrådet (ERC). Nå begynner støtteformen å gi resultater.

− I år har vi hatt spesielt gode norske resultater i ERC Starting Grants og Consolidator Grants. Det viser at det er god sammenheng mellom konkurransearenaene, og at vi øker kvaliteten i norsk forskning ved å satse på de unge forskertalentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Samtidig håper Forskningsrådet at støtteformen vil bidra til at flere lovende unge forskere velger en karriere i akademia.

Områdedirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet.

– Tanken med unge forskertalenter er å gi unge og spesielt lovende forskere uavhengighet og mulighet til å utvikle egne ideer. Det vil styrke norsk forskning og forskningsinstitusjonenes viktige samfunnsoppdrag, sier Anders Hanneborg, områdedirektør for Vitenskap og forskningssystemet i Forskningsrådet. 

Bedre kjønnsbalanse blant unge forskere

Unge forskertalenter skal også bidra til bedre kjønnsbalanse i forskning. Andelen kvinnelige prosjektledere for innvilgede unge forskertalent-prosjekter siden 2013 er 42 prosent. Til sammenligning er kvinneandelen for forskerprosjekter i FRIPRO i samme periode 32 prosent.

– Kvinneandelen i de ulike søknadstypene i FRIPRO synker jo høyere krav det stilles til erfaring som forsker. Det kan reflektere forholdene i sektoren, men kan også være uttrykk for at flere kvinner nå velger en karriere innenfor akademia, og at virkemidler som unge forskertalenter har effekt. I begge tilfeller må vi fortsatt arbeide for å bedre kjønnsbalansen gjennom hele karriereløpet, sier Anders Hanneborg.

1280 søknader

Totalt ble det søkt om vel 10,7 milliarder kroner i prosjektmidler for 2019. Det tilsvarer hele Forskningsrådets budsjett, og mer til.

Slik fordeler antall søknader og beløp det ble søkt om seg på de forskjellige fagområdene:

FRINATEK fikk 390 søknader om til sammen 3,23 milliarder kroner.
FRIMEDBIO fikk 503 søknader om til sammen 4,25 milliarder kroner.
FRIHUMSAM fikk 387 søknader om til sammen 3,23 milliarder kroner.

Til sammen mottok Forskningsrådet altså 1280 søknader om fri prosjektstøtte. Det gir en innvilgelsesprosent på drøyt 8 prosent.

– Det er gledelig å kunne finansiere 107 nye prosjekter, men foruroligende at innvilgelsesprosenten ikke er høyere, sier Anders Hanneborg.

Søke forskningsmidler for 2020?

I 2019 har de fleste utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner én felles søknadsfrist 10. april. Samtidig endrer Forskningsrådet på søknadskravene og vurderingskriteriene. FRIPRO slår sammen de tre aktivitetene FRIHUMSAM, FRIMEDBIO og FRINATEK, og lyser i 2019 ut midler under ett.

Oversikt over utlysningene og mer informasjon om det som er nytt i 2019

 

Skrevet av:
Knut Dirk van der Wel Spesialrådgiver +47 22 03 71 63 kw@forskningsradet.no
Publisert:
06.12.2018
Sist oppdatert:
06.12.2018