Gå direkte til innhold
 

100 millioner kroner til internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

Kunnskapsdepartementet deler gjennom Forskningsrådet og Diku ut 100 millioner kroner til internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid rettet mot åtte prioriterte land utenfor Europa. Til sammen får 25 nye prosjekter penger.

– Internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid er viktig for å løfte norske miljøer opp i verdensklassen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Det er Forskningsrådet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som sammen driver programmet INTPART. Dette er et av hovedtiltakene under regjeringens Panorama-strategi. Hensikten med programmet er å styrke det faglige samarbeidet med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Langsiktige samarbeid

– Gjennom disse pengene skal vi koble forskning og høyere utdanning, samtidig som vi involverer industri og næringsrettede aktiviteter. Målet er å få til langsiktige samarbeid med disse viktige kunnskapsnasjonene, sier Nybø.
Samarbeidet skal bygge opp under målene om å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av høy kvalitet. Årets INTPART-utlysning viser at det er stor interesse for disse landene i norske fagmiljøer, og at det foregår mye samarbeid av høy kvalitet på en rekke områder.

– Det er de fremste forskningsmiljøene våre som kan søke på disse pengene. På denne måten skal vi skape bærekraftige partnerskap med de beste internasjonale institusjonene og forskningsmiljøene, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

75 søknader

Det kom inn i alt 75 søknader til denne utlysningen, som ble vurdert etter forhåndsdefinerte kvalitetskriterier. 19 av de 25 innstilte prosjektene har minst én partner i minst ett av de seks Panorama-landene.

Prosjektnr Prosjekttittel Prosjektansvarlig Prosjektleder
286467 Microbial Surface Colonization - an INTPART initiative with Nagoya University, Japan, and with the Union Medical College, China Universitetet i Oslo Linke, Dirk
286747 Developing entrepreneurial mind-sets across cultures: A Norway - South-Africa collaboration Nord universitet Åmo, Bjørn Willy
287033 Partnership on Central Nervous System Malignancies Universitetet i Bergen Bjerkvig, Rolf
287234 Research and education on transglutaminase and celiac disease Universitetet i Oslo Sollid, Ludvig M.
287520 Chinese-Norwegian Partnership for Education and Research in Cancer Cell Biology (ChiNoCell) Universitetet i Oslo Stenmark, Harald
287699 NJ_BREGED Norway-Japan: Bridging Research and Education in Gender Equality and Diversity Det humanistiske fakultet, NTNU  Kristensen, Guro Korsnes
287784 Experiments, Traits, Synthesis: Using knowledge from global ecological experiments to validate, assess, and improve trait-based theory Universitetet i Bergen Vandvik, Vigdis
287869 Advancing Knowledge on Methane in the Arctic (AKMA): Norway-USA Collaboration Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet Panieri, Giuliana
287918 Indo-Norwegian collaboration in Autonomous Cyber-Physical Systems Universitetet i Agder Cenkeramaddi, Linga Reddy
288057 Transnational Partnership on Functional Metagenomics for Biopharmaceutical Innovation (NORUSCASA) SINTEF AS Wentzel, Alexander
288061 Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education Universitetet i Oslo Siem, Sunniva
288125 International Partnership for Computing in Science Education Universitetet i Oslo Hjorth-Jensen, Morten
288126 Collaboration Network for Excellent Education and Research in Dependable and Secure Distributed Systems Universitetet i Stavanger Meling, Hein
288187 Material Appearance Network for Education and Research Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU Hardeberg, Jon Yngve
288299 From hydrothermal systems to mud volcanoes: Planet-scale impacts of piercements in sedimentary basins Universitetet i Oslo Mazzini, Adriano
288342 Network for Engaged Entrepreneurship in Developing Economies (NEED) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Widding, Lars Øystein
288491 NORWAY-CHINA Innovation Platform on Sustainable Urbanisation Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Wyckmans, Annemie
288609 Partnership for Research and Education in Resources, the Environment, and Strategic Cooperation between Norway, USA and Japan Universitetet i Oslo Harstad, Bård
288851 Technology for New Ocean Industries and Infrastructures - Offshore Wind, Aquaculture and Floating Bridges Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Steen, Sverre
287412 Partnership for joint Curriculum Development and Research in Energy Informatics Universitetet i Stavanger Rong, Chunming
288542 Improving clinical services in bipolar disorders through education and research on underlying illness mechanisms Oslo Universitetssykehus HF FOU-Psykiatri Lagerberg, Trine Vik
286801 BrazilNorway Production Optimization Consortium - Phase 2 Fakultetet for informasjonsteknologi og elektronikk, NTNU Hovd, Morten
287914 MultiLing in partnership with South Africa and USA MultiLing, Universitetet i Oslo Lanza, Elizabeth
287965 Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration  - Phase-2 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Holmestad, Randi
287237 Simulating the multi-scale pathophysiology of mental illness Simula Research Laboratory AS Edwards, Andy

 

Skrevet av:
Christian Haug-Moberg Seniorrådgiver chh@forskningsradet.no
Publisert:
30.11.2018
Sist oppdatert:
05.12.2018