Gå direkte til innhold
 

Nordisk samarbeid innen forskning og innovasjon

Nordisk ministerråd har etablert tre bevilgende organer, NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning. Formålet er å utvikle Norden til en ledende region for forskning og innovasjon på områder der nordisk samarbeid gir merverdi, mer tyngde og bedre internasjonal konkurranseevne. Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017.