Gå direkte til innhold
 

Nettverk

Samarbeid i nettverk nasjonalt og internasjonalt gjør at du som forsker får enda mer ut av arbeidet ditt. Det har betydning for forskerkarrieren din og for muligheten til å søke forskningsmidler fra EUs rammeprogram. Forskningsrådet og Norge deltar i organisasjoner som tilbyr forskere å bli med i nettverk eller være med på å starte nye nettverk.

COST - Europeisk forsknings- og teknologisamarbeid
European Cooperation in Science and Technology (COST) finansierer forskernettverk i 37 medlemsland og er åpent for deltagere fra flere land og alle sektorer; akademia, industri og offentlig sektor. Forskerne deltar med sine nasjonalt finansierte prosjekter. Se listen over COST-nettverk og ta kontakt hvis du vil delta i et av nettverkene. Vil du ta initiativ til et nettverk, se siden for Open Call.

 

EUREKA - Europeisk nettverk for innovasjon
EUREKA er det europeiske nettverket for næringsrettet forskning og utvikling. Bedriftene sitter i førersetet i prosjektene der bedrifter og forskningsinstitusjoner i minst to land samarbeider. Se også Eurostars-programmet, som retter seg mot små og mellomstore bedrifter. Kontakt Inga Elisabeth Bruskeland dersom dette er aktuelt for ditt foretak.

 

Future Earth
Future Earth er en global forskningsplattform som skal få fram kunnskap om hvordan og hvorfor det globale miljøet endres og om omstilling til et bærekraftig samfunn. Future Earth gir tilgang til et stort globalt forskernettverk og anledning til å delta i utvikling av en global forskningsagenda. På nettsiden får du vite mer om hva som skjer. Kontakt Eivind Hoff Elimari dersom dette er interessant for deg.