Gå direkte til innhold
 

Forskernettverk

Er du interessert i å knytte an til forskning og forskernettverk internasjonalt og på den måten få enda mer ut av egen og andres forskning? Forskningsrådet og Norge deltar i organisasjoner som gir mulighet for å bli med i nettverk eller være med på å starte nye nettverk. 

COST - Europeisk forsknings- og teknologisamarbeid

European Cooperation in Science and Technology (COST) finansierer tiltak som fremmer faglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskere i 36 land, blant dem Norge.

EUREKA - Europeisk nettverk for innovasjon

EUREKA er det europeiske nettverket for næringsrettet forskning og utvikling. Bedriftene sitter i førersetet i prosjektene der bedrifter og forskningsinstitusjoner i minst to land samarbeider.

Future Earth

Future Earth er en global forskningsplattform som skal få fram kunnskap om hvordan og hvorfor det globale miljøet endres og om omstilling til et bærekraftig samfunn.
Sideansvarlig:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no