Gå direkte til innhold
 

Avdeling for næringslivsmobilisering

Avdelingsdirektør: Elise Husum

Avdeling for næringslivsmobilisering skal bidra til at fleire bedrifter tek i bruk forsking i innovasjonsarbeidet sitt. Kommunikasjon med nye brukarar, tilretteleggjing av møteplassar og utvikling av rådgivingsverktøy skal mobilisere og kvalifisere fleire aktørar til å ta i bruk verkemidla våre.

Avdelinga har tretten regionansvarlege som har kontorplass i Innovasjon Noregs distriktskontor rundt om i landet. Dei regionansvarlege har ansvaret for å følgje opp dei regionale forskingsprogramma Verkemiddel for regional FoU og innovasjon (VRI) og Forskingsløft i nord. Avdelinga har også oppfølgingsansvaret for Regionale forskingsfond (RFF).

Vil du vite meir?

  • FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionene)
  • FORINNPOL (om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken)
  • NORDSATSING (programmet Forskingsløft i nord)
  • RFFALLE (Regionale forskingsfond)
Publisert:
09.01.2014
Sist oppdatert:
31.10.2017