Gå direkte til innhold
 

Maler for partneropplysninger

For innovasjonsprosjekter er det et krav til søknaden at det må fylles ut et eget skjema med opplysninger om søker og samarbeidspartnere.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Opplysninger om søkerbedrift og hver av de utførende og/eller finansierende sentrale samarbeidende bedriftene må gis i henhold til oppgitt mal:

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Opplysninger om søker og hver av de utførende og/eller finansierende samarbeidspartnere må gis i henhold til oppgitt mal:

Publisert:
05.07.2016
Sist oppdatert:
09.05.2017