Gå direkte til innhold
 

Det europeiske molekylærbiologiske laboratoriet - EMBL

EMBL er et flaggskip innenfor molekylærbiologisk forskning i Europa. Norske forskere innenfor livsvitenskapenes bredde kan søke stillinger eller andre typer forskeropphold ved et av laboratoriene, ta kurs, delta i konferanser eller benytte andre muligheter.

EMBLs hovedlaboratorium ligger i den gamle tyske universitetsbyen Heidelberg. Foto: EMBL EMBLs hovedlaboratorium er i Heidelberg i Tyskland. Det har filialer/utestasjoner i Hamburg (Tyskland), Grenoble (Frankrike), Hinxton utenfor Cambridge (Storbritannia) og Monterotondo utenfor Roma (Italia). 

Her forsker internasjonale forskergrupper blant annet på biokjemiske mekanismer på celle- og gen-nivå. Det omfatter bioteknologi, bioinformatikk og matematisk simulering av biologiske modeller.

EMBLs nettside finner du artikler og videoer om den nyeste forskningen.

Formålet med EMBL er å drive molekylærbiologisk grunnforskning, utvikle instrumenter og metoder innenfor livsvitenskapene, delta i teknologioverføring, utdanne forskere, studenter og besøkende, stå til disposisjon for forskere i medlemslandene og integrere den livsvitenskapelig forskningen som foregår i Europa.

Norge har vært medlem av EMBL siden 1985 og er dermed blant 22 land som finansierer aktiviteten. Deltagelsen gir norske forskere tilgang til laboratoriet på flere måter. Du kan

  • Søke forskerstillinger av kortere eller lengre varighet, som postdoktor eller mer erfaren forsker. Du jobber i internasjonal gruppe sammensatt av av både unge talenter og erfarne toppforskere. EMBL har over 80 forskergrupper med 800-900 forskere.
  • Benytte EMBLs infrastrukturtjenester, særlig knyttet til strukturbiologi og bioinformatikk.
  • Benytte EMBLs state-of-the-art kjernefasiliteter innen genomikk, mikroskopering, og annet.
  • Søke EMBLs internasjonale doktorgradsprogram
  • Delta i fagkonferanser og symposier
  • Delta på kurs
  • Delta i EMBLs besøksprogram
  • Høre foredrag av Europas fremste forskere innenfor livsvitenskap, også tilgjengelig

Dersom du vil holde deg fortløpende orientert om utlysninger, konferanser, kurs og andre faglige arrangementer, anbefaler vi EMBLs nyhetsbrev (eNewsletter - abonnementsfelt t.h. litt nede på siden).

Ta gjerne kontakt med Jacob Wang i Forskningsrådet dersom du har spørsmål! 

Se også Norges deltagelse i internasjonale forskningsstrukturer.

Publisert:
30.08.2016
Sist oppdatert:
29.11.2016