Gå direkte til innhold
 

Kreftforskning - IARC

International Agency for Research on Cancer (IARC) i Lyon i Frankrike er WHOs kreftforskningsinstitutt. Norske kreftforskere kan søke stillinger eller kortere arbeidsopphold i internasjonale forskergrupper ved IARC.

The International Agency for Research on Cancer (IARC) har hovedkvarter i Lyon. The International Agency for Research on Cancer (IARC) har egne forskere som rekrutteres fra alle medlemsland. Det samordner i tillegg kreftforskning over hele verden.

IARCs formål er å fremme internasjonalt samarbeid mot kreft.

Instituttet fremmer dessuten samarbeid mellom ulike medisinske tilnærminger, så som befolkningsstudier, laboratorieforskning og statistisk metode for å forebygge kreft, avdekke årsaker til kreft og utvikle metoder for å bekjempe kreft.

For din institusjon og forskning

Norske forskere og -institusjoner kan ha stort faglig utbytte av samarbeid med instituttet, som har mange stillinger også nordmenn kan søke. 

Instituttet har verdens største kreftbiobank og gir adgang til enorme mengder data og i tillegg mulighet til å etablere samarbeid eller kontakt med svært dyktige forskere fra hele Europa.

Ikke minst representerer IARC en unik mulighet for postdoktorer, som kan ha en hel postdoktor-periode blant ledende forskere ved IARC. Det gjelder innenfor alle naturvitenskapelige, biologiske og medisinske fag, først og fremst innenfor kreftforskning, men dataene kan brukes kombinert med samfunnsdata og dermed være relevant for postdoktorer og forskere også på områdene samfunn og helse og samfunnsmedisin.

Postdoktorer og forskere som deltar i prosjekter finansiert av Forskningsrådets helseprogrammer, kan søke utenlandsstipend fra Forskningsrådet for opphold ved IARC dersom arbeidet du skal gjøre ved IARC er i tråd med prosjektet som har finansiering fra Forskningsrådet. Slike utlysninger finnes med løpende frist til hvert program det er aktuelt for (se eksempel på utlysning i programmet BEHANDLING)

Instituttet er også kjent for å produsere gode såkalte "white papers" som presenterer den gjeldende kunnskapen på området.

Kontakt

Er dette interessant for deg? Du kan ta kontakt med IARC for å undersøke muligheter, eventuelt be om samarbeid med forskere der. For å ta kontakt finner du den gruppen som er relevant for deg under menyinngangen "Research" på IARCs nettsted.

Under "Who's Who" som er en neste valgmulighet, får du informasjon om ansatte som kan være aktuelle å kontakte. Stillinger utlyses under menyinngangen "Jobs and Careers".

I Norge samarbeider forskere ved blant annet Kreftregisteret og den nasjonale undersøkelsen Kvinner og kreft, Universitetet i Tromsø, med IARC.

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Karianne Solaas i Forskningsrådet! Du finner kontaktinformasjon til høyre på denne siden. 

Publisert:
02.09.2016
Sist oppdatert:
29.11.2016