Gå direkte til innhold
 

Kontakter for land- og regionsamarbeid

Forskningsrådet har egne kontakter for regioner og land vi samarbeider med. Kontakt disse dersom du er fra landet/regionen, har spørsmål som gjelder forskning i det aktuelle landet eller regionen eller spørsmål som gjelder bilaterale samarbeidsavtaler.

Regionalt samarbeid

Afrika

En rivende økonomiske utvikling på det afrikanske kontinentet har ført til bevisst satsing på forskning i mange land. Norge kan både være en global partner og i egen interesse knytte forbindelser med dyktige afrikanske forskningsmiljøer.

Kontakt i Forskningsrådet:
Jan Monteverde Haakonsen Spesialrådgiver +47 22 03 72 54 jha@forskningsradet.no

Nord-Amerika

Det bilaterale forskningssamarbeidet med USA og Canada er basert på Strategi for norsk forsknings- og teknologisamarbeid med Nord-Amerika som ble lansert av KD (UFD) og den bilaterale avtalen med USA.

Kontakt i Forskningsrådet:
Berit Johne Spesialrådgiver bj@forskningsradet.no

Sør-Amerika

I 2007 ble grunnlaget lagt for forskningssamarbeid med Latin-Amerika. Landene i Latin-Amerika, først og fremst ABC-landene, er viktige aktører i internasjonalt næringsliv. Både KD og UD har igangsatt prosesser for å styrke forskningssamarbeidet.

Kontakt i Forskningsrådet:
Thomas Hansteen Spesialrådgiver thh@forskningsradet.no
Eksterne kontaktpersoner:
Forsknings- og teknologiutsendng til Rio de Janeiro: Rune Andersen (Tlf: +55 21 98066 0011)

Land-samarbeid (bilateralt)

India

India er en av verdens hurtigst voksende økonomier, og landet satser på forskning og utvikling innen en rekke felt som er interessante for Norge.

Kontakt i Forskningsrådet:
Merethe Sandberg Moe Seniorrådgiver 22 03 71 59 mm@forskningsradet.no
Eksterne kontaktpersoner:
Forsknings- og teknologiutsending til New Dehli: Inger Midtkandal (Tlf: +47 90889776)

Japan

Samarbeidet bygger på en forsknings- og teknologiavtale fra 2003. Partene i avtalen møtes annethvert år. Prioriterte temaer for samarbeidet er energi og miljø, materialer og nanoteknologi, sjømatsikkerhet, polarforskning og romforskning.

Kontakt i Forskningsrådet:
Julie Christiansen Seniorrådgiver +47 22 03 73 72 jc@forskningsradet.no
Eksterne kontaktpersoner:
Forsknings- og teknologiutsending til Tokyo: Svein Grandum (Tlf: +81 80 25693178)

Kina

Kina er verdens nest viktigste forskningsnasjon målt i publikasjoner, med en FoU-andel av BNP på 1,45%. Kina prioriterer naturvitenskap og teknologi og er spesielt sterk i ingeniørfag. Samarbeid med Forskningsrådet innenfor klima, miljø og velferd.

Kontakt i Forskningsrådet:
Thomas Hansteen Spesialrådgiver thh@forskningsradet.no

Russland

Norges forskningsråds strategi for nordområdene gir samarbeidet med Russland høy prioritet, både når det gjelder grunnforskning og næringsrettet forskning.

Kontakt i Forskningsrådet:
Kristin Høiby Spesialrådgiver krho@forskningsradet.no

Sør-Afrika

Bilateralt forskningssamarbeid siden 2002, har finansiert 86 felles prosjekter pr. 2016. Det pågående SANCOOP-programmet kommer som en følge av en tredje avtale mellom Norge og Sør-Afrika, undertegnet februar 2013.

Kontakt i Forskningsrådet:
Jan Monteverde Haakonsen Spesialrådgiver +47 22 03 72 54 jha@forskningsradet.no
Eksterne kontaktpersoner:
Forsknings- og teknologiutsending til Cape Town: Karl Klingsheim (Tlf: +47 90051111)
Programnettside:
Mer om samarbeidet med Sør-Afrika, og utlysninger (engelsk)