Gå direkte til innhold
 

Nasjonale kontaktpersoner (NCP) for Horisont 2020

Nasjonale kontaktpersoner (NCP) er oppnevnt for hvert tema i Horisont 2020. De kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon som gjelder EU-forskning og Horisont 2020. Her er en oversikt over NCPene og andre aktuelle kontaktpersoner for hvert tema.

Komplett liste over norske NCPer:  

NASJONAL NCP KOORDINATOR

Bente Bakos

Tlf: +47 95 87 06 76

Epost: bba@forskningsradet.no

Martha Grønning

Tlf: +47 45 48 02 99

mgro@forskningsradet.no

FREMRAGENDE FORSKNING:

European Research Council (ERC)

Berit Sundby Avset

Tlf: +47 93 05 93 24
Epost: bsa@forskningsradet.no

Per Ivar Høvring

Tlf: +47 91 73 21 20
epost: pih@forskningsradet.no

Per Magnus Kommandantvold

Tlf: +47 92 24 76 35
Epost: pmk@forskningsradet.no

Les mer om European Research Council her.
 

Future and Emerging Technologies (FET)

Pål Sigurd Malm

Tlf: +47 90 21 60 93
Epost: psma@forskningsradet.no

Cecilie Anita Mathiesen

Tlf: +47 45 69 03 57
Epost: cam@forskningsradet.no

Les mer om Fremtidsteknologier (FET) her.
 

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Berit Sundby Avset

Tlf: +47 93 05 93 24
Epost: bsa@forskningsradet.no

Per Magnus Kommandantvold

Tlf:  +47 92 24 76 35
Epost: pmk@forskningsradet.no

Les mer om Marie Sklodowska-Curie Actions her.
 

Research Infrastructures (including e-infrastructure)

Ulrike Jaekel

Tlf: +47 90 82 37 97
Epost: uj@forskningsradet.no

Solveig Flock

Tlf: +47 95 77 45 97
Epost: sfl@forskningsradet.no

Odd Ivar Eriksen

Tlf: +47 93 05 94 79
Epost: oie@forskningsradet.no

Les mer om forskningsinfrastruktur i Horisont 2020 her.


KONKURRANSEDYKTIG NÆRINGSLIV:

Leadership in enabling and industrial technologies

 

NCP for næringsliv
 

Stefan Gundersen

Tlf: +47 99 42 86 41
Epost:
sg@forskningsradet.no

Maan Singh Sidhu

Tlf: +47 95 74 13 03
Epost: mss@forskningsradet.no

 

Space

Terje Wahl

Tlf: + 47 22 51 18 15
Epost: terje.wahl@spacecenter.no 

Marianne Vinje Tantillo

Tlf: +47 98 88 26 38
Epost:
marianne.vinje.tantillo@spacecentre.no

Les mer om romforskning i Horisont 2020 her.

Information and communication technologies 

Kim Davis

Tlf: +47 93 05 93 07
Epost: kid@forskningsradet.no

Tron Espeli (ECSEL)

Tlf: +47 98 22 35 64
Epost: te@forskningsradet.no

Henning Maagerud

Tlf: +47 22 03 73 06
Epost: hm@rcn.no

Benedicte Sognefest

Tlf. +47 90 94 65 14
Epost:
beso@forskningsradet.no

Maan Singh Sidhu

Tlf: +47 95 74 13 03
Epost: mss@forskningsradet.no

 
Les mer om informasjons- og kommunikasjonsteknologier her.

 

Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing, biotechnology

Tor Einar Johnsen

Tlf: +47 92 43 21 74
Epost: tej@forskningsradet.no

Les mer om nanoteknologi, materialteknologi, og bioteknologi i Horisont 2020 her.

 

Innovation in Small and Medium-sized Enterprises (SMB-NCP)

Seniorrådgiver Eva Camerer- SMB
Innovasjon Norge

Tlf: +47 41 54 83 86
Epost: eva.camerer@innovasjonnorge.no

Seniorrådgiver Geir Ove Hansen - Access to Risk Finance’
Innovasjon Norge
Tlf: +47 41 42 77 15 
Epost: Geir.Ove.Hansen@innovasjonnorge.no

Seniorrådgiver Tone Varslot Stave
Innovasjon Norge
Tlf: +47 95 22 55 33
Epost:
Tone.Varslot.Stave@innovasjonnorge.no

Seniorrådgiver Mathias Aguirre Havgar
Innovasjon Norge
Tlf: +47 93 84 12 75
Epost:
Mathias.Aguirre.Havgar@innovasjonnorge.no

Se også oversikt over regionale EU-rådgivere i Innovasjon Norge.

 


 

SAMFUNNSUTFORDRINGER: 

Health, demographic change and wellbeing


Kristin Andersen

Tlf. +47 22 03 75 23
Epost:
kran@forskningsradet.no

Berit Nygaard

Tlf: +47 92 65 79 42
Epost: bn@forskningsradet.no

Benedicte Sognefest

Tlf. +47 90 94 65 14
Epost: beso@forskningsradet.no

Lars Petter Korsnes

Tlf. +47 97 74 97 66
Epost: lpk@forskningsradet.no

Les mer om helse og demografisk endring her.

Food Security, Sustainable Agriculture, Forestry, Marine and Maritime and Inland water research and the Bioeconomy

Inderjit Singh Marjara

Tlf: +47 98 82 38 14
ism@forskningsradet.no

Gudrun Langthaler

Tlf: +47 41 50 73 09
Epost: gla@forskningsradet.no

Øystein Rønning

Tlf: +47 91 62 39 60
Epost: oro@forskningsradet.no

Marianne Haavardsholm Aandahl

Tlf.: +47 99 15 19 36
Epost: mhaa@forskningsradet.no

 Maan Singh Sidhu

Tlf: +47 95 74 13 03
Epost: mss@forskningsradet.no

             

Les mer om matsikkerhet,  marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi i Horisont 20202 her.

Secure, clean and efficient energy:

 

Mari Lyseid Authen

 

Tlf: +47 45 46 63 28
Epost: mlau@forskningsradet.no 

Marianne Haavardsholm Aandahl

Tlf.: +47 99 15 19 36
Epost:
mhaa@forskningsradet.no

Stefan Gundersen

Tlf: +47 99 42 86 41
Epost:
sg@forskningsradet.no


Les mer om sikker, ren og effektiv energi her.

 

Smart, green and integrated transport:

Verena Hackmann

Tlf: +47 94 78 79 13
Epost: vha@forskningsradet.no

Frøydis Gaarder

Tlf: +47 93 23 13 73
Epost: fg@forskningsradet.no

Stefan Gundersen

Tlf: +47 99 42 86 41
Epost:
sg@forskningsradet.no

 

Les mer om smarte, grønne og integrerte transportløsninger her.

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials:

Ingunn Borlaug Lid

Tlf: +47 95 77 80 07
Epost: il@forskningsradet.no

Janicke Anne Giæver

Tlf: +47 932 53372
Epost: jag@forskningsradet.no

Maan Singh Sidhu

Tlf: +47 95 74 13 03
Epost: mss@forskningsradet.no


 

 

Les mer om klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer i Horisont 2020 her.

 

Inclusive, innovative and reflective societies:

Øydis Hagen

Tlf: +47 22 03 74 58
Epost: oem@forskningsradet.no

Kristin Eikeland Johansen

Tlf: +47 93 43 14 03
Epost: kej@forskningsradet.no

Les mer om inkluderende, reflekterende og innovative samfunn i Horisont 2020 her.

Secure Societies

 

Berit Berg Tjørhom 

Tlf: +47 48 26 32 50 
Epost: bbt@forskningsradet.no

Henning Maagerud

Tlf: +47 92 22 29 92
Epost: hm@forskningsradet.no

Les mer om sikkerhet i Horisont 2020 her.

 


NCP for offentlig sektor

 

Idun Lyngstad

 

Tlf: +47 91 18 82 77 
Epost: ily@forskningsradet.no

 

 

 

 

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY

Kristin Eikeland Johansen 

Tlf: +47 93 43 14 03
Epost: kej@forskningsradet.no

 

 

 


SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION

Aleksandra Witczak Haugstad

Tlf: +47 22 03 74 16
Epost: awh@forskningsradet.no

 


 

LEGAL AND FINANCIAL MATTERS

Anja Wiesbrock

Tlf: +47 94 78 88 32
Epost: awi@forskningsradet.no

Carina Hundhammer

Tlf: +47 46 95 99 70
Epost: chu@forskningsradet.no

 

EURATOM

Inger Austrem

Tlf: +47 47 07 66 46
Epost: ina@forskningsradet.no

 

Publisert:
10.10.2013
Sist oppdatert:
14.11.2017