Gå direkte til innhold
 

Kontaktpersoner for multilaterale samarbeid

Forskningsrådet har egne kontakter for samarbeid med policyorganisasjoner, nettverk og finansieringsordninger. Disse personene svarer på spørsmål relatert til organisasjonen, nettverket eller ordningen.

Forskningspolitisk samarbeid

OECD

OECD har i mange ti-år vært en sentral aktør og rådgiver i utviklingen av forsknings- og innovasjonspolitikken og sentral produsent av internasjonal komparativ statistikk på feltet. Norge har gjennom alle årene deltatt aktivt i OECDs ulike fora på forsknings- og innovasjonsområdet. I tillegg til å ha en delegat i Komiteen for forsknings- og teknologipolitikk (CSTP), deltar Forskningsrådet i fire arbeidsgrupper under CSTP.

Kontakt i Forskningsrådet:
Randi Søgnen Direktør +47 22 03 75 06 rs@forskningsradet.no

Science Europe

Science Europe er en sentral samarbeidsorganisasjon for forskningspolitikk i Europa.

Kontakt i Forskningsrådet:
Tom-Espen Møller Spesialrådgiver temo@forskningsradet.no
Nettsider:
Science Europes nettsted

TAFTIE

TAFTIE er en europeisk organisasjon for teknologiske forsknings- og innovasjonsfinansierende organisasjoner. Formålet er samarbeid og nettverksbygging, samt bidra til erfaringsutveksling og læring på tvers av medlemsorganisasjonene.

Kontakt i Forskningsrådet:
Cathinka Holtermann Seniorrådgiver 22 03 74 76 cho@forskningsradet.no
Nettsider:
TAFTIEs hjemmeside

Finansiering - Nettverk - Mobilitet - Visjon

European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research - COST

COST er et forskningssamarbeid mellom 36 europeiske land. Gjennom COST dannes vitenskapelige nettverk som gjør forskere i stand til å samarbeide innen et vidt spekter av forskningsaktiviteter.

Kontakt i Forskningsrådet:
Trude Dypvik Seniorrådgiver +47 22 03 73 10 tdy@forskningsradet.no

European Association of Development Research and Training Institutes - EADI

Europas ledende tverrfaglige nettverk for institutter, forskere og studenter innenfor utviklingsstudier. Initierer forskningsaktiviteter, tilbyr fasiliteter for faglig utveklsling og organiserer fagkonferanse hvert tredje år.

Kontakt i Forskningsrådet:
Jan Monteverde Haakonsen Spesialrådgiver +47 22 03 72 54 jha@forskningsradet.no
Nettsider:
EADIs nettsted

European Research Area - ERA

Det europeiske forskningsområdet (ERA) skal sørge for helhet i Europeisk forskning. ERA samler europeiske forskningssamarbeid og utvikler nye virkemidler for å gjøre Europa til en konkurransedyktig forskningsregion.

Kontakt i Forskningsrådet:
Kristin Danielsen Internasjonal direktør 22 03 72 58 kd@forskningsradet.no
Nettsider:
ERAs nettsted

EURAXESS

EURAXESS omfatter en rekke initiativer for å fremme rekruttering og mobilitet av forskere. Finnes over hele Europa. Forskningsrådet er koordinator for EURAXESS i Norge.

Kontakt i Forskningsrådet:
John Baarli Seniorrådgiver bjo@forskningsradet.no
Nettsider:
EURAXESS Norway

Eureka og Eurostars

Et nettverk for innovasjon som skal styrke europeisk konkurranseevne ved å stimulere markedsorientert forskning og utvikling. Bedriftene sitter i førersetet i prosjektene der bedrifter og forskningsinstitusjoner i minst to land samarbeider.

Kontakt i Forskningsrådet:
Inga Elizabeth Bruskeland Seniorrådgiver 22 03 71 85 ieb@forskningsradet.no
Programnettside:
Les mer om Eureka, Les mer om Eurostars

EØS-midlene

Forskningsrådet koordinerer den norske deltakelsen i seks bilaterale programmer. Om lag 100 millioner euro er avsatt til forskningssamarbeid mellom Norge og mottakerlandene.

Kontakt i Forskningsrådet:
Aleksandra Witczak Haugstad Spesialrådgiver awh@forskningsradet.no
Utlysning:
Les mer om EØS-midlene

Samarbeid om infrastruktur

Betydningen av førsteklasses forskningsinfrastruktur er enorm, for forskningens kvalitet, rekruttering, internasjonalisering og vår konkurranseevne.

Kontakt i Forskningsrådet:
Odd Ivar Eriksen Spesialrådgiver +47 22 03 70 23 oie@forskningsradet.no

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Internasjonale partnerskaps (INTPARTs) ulike finansieringsordninger skal støtte norske utdannings- og forskningsinstitusjoner i å etablere samarbeid med anerkjente institusjoner i land utenfor EU.

Kontakt i Forskningsrådet:
Berit Johne Spesialrådgiver bj@forskningsradet.no , Merethe Sandberg Moe Seniorrådgiver 22 03 71 59 mm@forskningsradet.no
Programnettside:
Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon (INTPART)

International Social Science Council - ISSC

ISSC er en medlemskapsbasert vitenskapelig organisasjon som for samfunnsvitenskapene, knyttet til UNESCO. Organisasjonen vil ha fremragende samfunnsvitenskap med på å møte de største samfunnsutfordringene.

Kontakt i Forskningsrådet:
Christen Krogh Avdelingsdirektør chk@forskningsradet.no
Nettsider:
International Social Science Council

Nordisk samarbeid

Det nordiske samarbeidet er organisert hovedsakelig gjennom Nordisk ministerrårds organisasjoner NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning.

Kontakt i Forskningsrådet:
Sverre Sogge Spesialrådgiver 22 03 74 87 sso@forskningsradet.no
Nettsider:
Nordisk samarbeid
Mer informasjon:
Nordisk samarbeid

UNESCO-MOST

MOST (Management of Social Transformations) er UNESCOs program for sammfunnsvitenskapelig forskning og håndtering av sosial endring.

Kontakt i Forskningsrådet:
Jan Monteverde Haakonsen Spesialrådgiver +47 22 03 72 54 jha@forskningsradet.no
Nettsider:
Om MOST på UNESCOs norske nettsted, UNESCOs nettsted - Social and Human Sciences