Gå direkte til innhold
 

Kontaktpersoner for multilaterale samarbeid

Forskningsrådet har egne kontakter for samarbeid med policyorganisasjoner, nettverk og finansieringsordninger. Disse personene svarer på spørsmål relatert til organisasjonen, nettverket eller ordningen.

Forskningspolitisk samarbeid

OECD

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), er en organisasjonen som viderefører arbeidet til OEEC, som ble opprettet i 1948 for å forvalte Marshallhjelpen som USA og Canada tilbød til gjenoppbygging av det krigsherjete Europa.

Kontakt i Forskningsrådet:
Randi Søgnen Direktør +47 22 03 75 06 rs@forskningsradet.no

Science Europe

Science Europe er en sentral samarbeidsorganisasjon for forskningspolitikk i Europa. Etterfølger European Science Forundation.

Kontakt i Forskningsrådet:
Tom-Espen Møller Spesialrådgiver temo@forskningsradet.no
Nettsider:
Science Europes nettsted

TAFTIE

TAFTIE er en europeisk organisasjon for teknologiske forsknings- og innovasjonsfinansierende organisasjoner. Formålet er samarbeid og nettverksbygging, samt bidra til erfaringsutveksling og læring på tvers av medlemsorganisasjonene.

Kontakt i Forskningsrådet:
Cathinka Holtermann Seniorrådgiver 22 03 74 76 cho@forskningsradet.no
Nettsider:
TAFTIEs hjemmeside

Finansiering - Nettverk - Mobilitet - Visjon

European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research - COST

COST er et forskningssamarbeid mellom 36 europeiske land. Gjennom COST dannes vitenskapelige nettverk som gjør forskere i stand til å samarbeide innen et vidt spekter av forskningsaktiviteter.

Kontakt i Forskningsrådet:
Trude Dypvik Seniorrådgiver +47 22 03 73 10 tdy@forskningsradet.no
Mer informasjon:
Forskningsrådets COST-side

European Association of Development Research and Training Institutes - EADI

Europas ledende tverrfaglige nettverk for institutter, forskere og studenter innenfor utviklingsstudier. Initierer forskningsaktiviteter, tilbyr fasiliteter for faglig utveklsling og organiserer fagkonferanse hvert tredje år.

Kontakt i Forskningsrådet:
Jan Monteverde Haakonsen Spesialrådgiver +47 22 03 72 54 jha@forskningsradet.no
Nettsider:
European Association of Development Research and Training Institutes

European Research Area - ERA

Det europeiske forskningsområdet (ERA) skal sørge for helhet i Europeisk forskning. ERA samler europeiske forskningssamarbeid og utvikler nye virkemidler for å gjøre Europa til en konkurransedyktig forskningsregion.

Kontakt i Forskningsrådet:
Kristin Danielsen Internasjonal direktør 22 03 72 58 kd@forskningsradet.no
Nettsider:
ERAs nettsted

EURAXESS

EURAXESS omfatter en rekke initiativer for å fremme rekruttering og mobilitet av forskere. Finnes over hele Europa. Forskningsrådet er koordinator for EURAXESS i Norge.

Kontakt i Forskningsrådet:
John Baarli Seniorrådgiver bjo@forskningsradet.no
Nettsider:
EURAXESS Norway

Eureka og Eurostars

Et nettverk for innovasjon som skal styrke europeisk konkurranseevne ved å stimulere markedsorientert forskning og utvikling. Bedriftene sitter i førersetet i prosjektene der bedrifter og forskningsinstitusjoner i minst to land samarbeider.

Kontakt i Forskningsrådet:
Inga Elizabeth Bruskeland Seniorrådgiver 22 03 71 85 ieb@forskningsradet.no
Programnettside:
Les mer om Eureka, Les mer om Eurostars

EØS-midlene

Forskningsrådet koordinerer den norske deltakelsen i seks bilaterale programmer. Om lag 100 millioner euro er avsatt til forskningssamarbeid mellom Norge og mottakerlandene.

Kontakt i Forskningsrådet:
Aleksandra Witczak Haugstad Seniorrådgiver awh@forskningsradet.no
Utlysning:
Les mer om EØS-midlene

Samarbeid om infrastruktur

Betydningen av førsteklasses forskningsinfrastruktur er enorm, for forskningens kvalitet, rekruttering, internasjonalisering og vår konkurranseevne.

Kontakt i Forskningsrådet:
Odd Ivar Eriksen Spesialrådgiver +47 22 03 70 23 oie@forskningsradet.no

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

Internasjonale partnerskaps (INTPARTs) ulike finansieringsordninger skal støtte norske utdannings- og forskningsinstitusjoner i å etablere samarbeid med anerkjente institusjoner i land utenfor EU.

Kontakt i Forskningsrådet:
Berit Johne Spesialrådgiver bj@forskningsradet.no
Programnettside:
Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART)

International Social Science Council - ISSC

ISSC er en medlemskapsbasert vitenskapelig organisasjon som for samfunnsvitenskapene, knyttet til UNESCO. Organisasjonen vil ha fremragende samfunnsvitenskap med på å møte de største samfunnsutfordringene.

Kontakt i Forskningsrådet:
Hedvig Buene Seniorrådgiver 22 03 72 42 hb@forskningsradet.no
Nettsider:
International Social Science Council

UNESCO-MOST

MOST (Management of Social Transformations) er UNESCOs program for sammfunnsvitenskapelig forskning og håndtering av sosial endring.

Kontakt i Forskningsrådet:
Jan Monteverde Haakonsen Spesialrådgiver +47 22 03 72 54 jha@forskningsradet.no
Nettsider:
Om MOST på UNESCOs norske nettsted, UNESCOs nettsted - Social and Human Sciences