Gå direkte til innhold
 

Internasjonale kontakter

Forskningsrådet har kontakter for land/regioner, fora og organisasjoner vi deltar i, bilaterale samarbeidsavtaler, ERA-NET og EUs rammeprogram, dessuten en internasjonal enhet i Oslo og kontor i Brussel.

Kontakter for EUs rammeprogram Horisont 2020 (NCP)

Ser du etter kontakter til EUs rammeprogram Horisont 2020? National Contact Points (NCPer) kan svare på spørsmål og hjelpe med informasjon som gjelder EU-forskning.

Kontakter for land og regioner (IKP)

Forskningsrådet har kontakter for land og regioner som vi samarbeider med. De kan svare deg dersom du er fra landet/regionen, eller har spørsmål som gjelder forskning i landene/regionen.