Gå direkte til innhold
 

Kommunikasjon

Fungerende kommunikasjonsdirektør: Thomas Evensen    

Kommunikasjonsenheten har ansvar for kommunikasjon og forskingsformidling retta mot søkere og potensielle søkere, alle som bruker forskning, inkludert næringslivet, politikarar og forvaltning, dessutan våre samarbeidspartnere - og internt, våre ansatte.

Staben har hovudansvar for nettstaden til Forskingsrådet, forskningsradet.no, og intranettet. Tekstproduksjon, grafisk produksjon, design og visualisering er andre viktige oppgåver. Kommunikasjonen skal understøtte Forskingsrådets rolle som finansiør av forsking, arrangør av møteplasser for forskere, næringsliv, myndigheter og andre interessenter, dessuten oppgaven som forskningspolitisk rådgiver overfor myndighetene.

Noe av kommunikasjonen og formidlinga retter seg særlig mot allmugen, barn og unge.

Det gjelder ikkje minst den årlege nasjonale festivalen Forskingsdagane, som har sekretariatet sitt i Forskingsrådet, til liks med Nysgjerrigper; eit tiltak for å vekkje interesse for forsking blant barn; og Konkurransen Unge Forskere for ungdom og unge vaksne inntil 21 år.

Publisert:
02.09.2013
Sist oppdatert:
03.07.2017