Gå direkte til innhold
 

Avdeling for klima og polar

Avdelingsdirektør: Christina Abildgaard

Avdeling for klima og polar har ansvaret for å styrkje og samordne Forskingsrådets innsats innanfor polarforsking og klimarelevant forsking.

Ansvaret for å vidareutvikle og koordinere polarforskinga er forankra her og avdelinga har eit særleg ansvar for Svalbard som forskingsplattform.

Avdelinga har eit utstrekt samarbeid med styresmakter og forskingsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Strategiske, rådgivande og finansierande oppgåver knytte til feltet er forankra i avdelinga.

Avdelinga har ansvaret for Stort program for klima (KLIMAFORSK), Polarforskningsprogrammet (POLARPROG), Svalbard Science Forum (SSF), JPI Klima og relevante program i Horisont 2020.

Vil du vite meir?:

Publisert:
31.10.2008
Sist oppdatert:
31.10.2017