Gå direkte til innhold
 

Juridisk avdeling

Teamkoordinator: Ulla Marie Hegnar

Avdelinga bistår med sin kompetanse internt i organisasjonen, i enkeltsaker, ved utarbeiding av interne retningslinjer og gjennom intern opplæring. Dei juridiske problemstillingane knytte til Forskingsrådets verksemd spenner vidt, med hovudvekt på forvaltingsrett, offentlegheit, statsstøtte, anskaffingsregelverk, kontraktrett og åndsrett. Avdelinga har også ansvar for forvaltinga av Forskingsrådets eigedomsportefølje.

Publisert:
08.05.2008
Sist oppdatert:
02.01.2018