Gå direkte til innhold
 

Medlemmer av Forskningsrådets internasjonale rådgivningsutvalg (International Advisory Board)

Georg von Krogh

Professor, ETH Zürich

Georg von Krogh er født i Oslo. Han er professor i strategistyring og innovasjon ved Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Han er også medlem av National Research Council of the Swiss National Science Foundation og har ærestittelen Research Fellow ved Judge Business School, University of Cambridge.

Professor von Krogh er spesialist på konkurransestrategi, teknologisk innovasjon og kunnskapsledelse. Han har forsket innenfor flere felt, herunder finansielle tjenester, media, programvare og maskinvare, livsvitenskap og forbrukerartikler. Han foreleser om gründerledelse, strategistyring og innovasjonsteori og -forskning.  Han har en MSc fra NTNU og en ph.d. fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han har vært assisterende professor i forretningsstrategi ved SDA Bocconi, universitetet i Bocconi i Italia, førsteamanuensis i strategi ved BI og professor i ledelse ved universitetet i St. Gallen i Sveits, i tillegg til direktør for Institute of Management i St. Gallen. Han har også ledet forskningsutvalget ved universitetet i St. Gallen. Han har vært gjesteprofessor ved MIT Sloan School of Management, Hitosubashi University i Japan, Japan Advanced Institute of Science and Technology og London School of Economics and Political Science. Han var leder for D-MTEC (Department of Management, Technology and Economics) ved ETH Zürich i perioden 2008–2011. Fra 2008 til 2014 var han styremedlem i EURAM (European Academy of Management).

 

Hanne Leth Andersen

Rektor, Roskilde Universitet

Hanne Leth Andersen ble lektor i fransk ved Aarhus Universitet i 1999 og var dessuten prodekan for Det Humanistiske Fakultet på samme sted i perioden 2002–2004. I 2004–2007 var Leth Andersen leder for språkdidaktikk og undervisningspedagogikk ved Center for Undervisningsudvikling, Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet, og i 2007–2009 professor samme sted. I 2009–2010 var hun direktør og professor for CBS Learning Lab ved Copenhagen Business School. I 2010 ble hun ansatt som prorektor på Roskilde Universitet, med ansvar for utdannelse og kvalitet i undervisningen. Siden 2014 har hun vært rektor på samme universitetet.

Nylig har hun vært engasjert som kvalitetsekspert for Den europeiske universitetsforening (EUA), ekspert for NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga), leder for programkomiteen “Investissements d’avenir: Nouveaux Cursus à l’Université” ved Agence Nationale de la Recherche, Frankrike (2017–18) og medlem av evalueringspanelet for “Competitive funding to strengthen universities' research profiles”, Finlands Akademi (2015 og 2017).
 

Erkki Ormala

Professor, Aalto-universitetet

Dr. Ormala ble uteksaminert i 1974 og fikk sin ph.d. i 1986 fra Aalto-universitetet. Han var senior forskningsingeniør ved Teknologiska Forskningscentralen i Finland (VTT) i perioden 1974–1987. I 1987–1999 var han sekretær for det finske Rådet for vitenskap og teknologi. I 1999–2013 arbeidet han som direktør for forretningsmiljøer i Nokia. Han hadde ansvar for å utvikle gunstige forretningsmiljøer for Nokia globalt. Han har over 60 vitenskapelige publikasjoner. I 1992 ledet han en internasjonal evaluering av de økonomiske og sosiale virkningene av Eureka-ordningen. I 1996–1999 ledet han OECDs arbeidsgruppe for teknologi- og innovasjonspolitikk. I 2004 ledet han den femårlige vurderingen av EUs rammeprogram for forskning for årene 1999–2003. Han var i 2008–2012 styreleder for Digitaleurope. I 2008–2010 var han styremedlem ved Aalto-universitetet og ved Uleåborgs universitet i perioden 2010–2014. I 2013 ble han professor i innovasjonsledelse ved Aalto University Business School.

 

Andrew W. Wyckoff

Direktør, OECD

Andrew W. Wyckoff er direktør for OECDs direktorat for vitenskap, teknologi og innovasjon (STI), der han har ansvar for OECDs arbeid innen politikk for innovasjon, forretningsdynamikk, vitenskap og teknologi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi, så vel som statistisk arbeid innen alle disse områdene. Før stillingen i OECD var han blant annet ansatt ved Kongressens kontor for teknologievaluering (OTA), National Science Foundation og Brookings Institution, alt i USA.

Han har deltatt som ekspert i ulike råd og paneler, herunder som nestleder for det amerikanske National Academies of Sciences’ panel for utvikling av vitenskaps-, teknologi- og innovasjonsindikatorer for framtiden, som medlem av det rådgivende nettverk i forskningsspørsmål for Global Commission on Internet Governance, den malaysiske statsministerens globale vitenskaps- og innovasjonsråd, samt leder for OECDs delegasjon til G20- og G7-møtene om IKT og digital økonomi.

 

Sylvia Schwaag Serger

Prorektor, Lunds universitet

Professor Sylvia Schwaag Serger har en MA i internasjonale relasjoner fra Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS) og en ph.d. i økonomisk historie fra London School of Economics and Political Science. Før hun ble prorektor, var hun direktør for internasjonal strategi i Sveriges innovationsmyndighet (VINNOVA). Hun har drevet en uavhengig tankesmie om kunnskapsøkonomi, arbeidet som svensk vitenskapsrådgiver i Beijing (2005 og 2007) og som analytiker for den svenske regjeringen. Hun har hatt ekspertoppdrag for Europakommisjonen, Verdensbanken og OECD. I 2015 og 2016 var hun seniorrådgiver på den svenske statsministerens kontor for strategiutvikling. Schwaag Serger er medlem av det østerrikske rådet for forsknings- og teknologiutvikling og styreleder for den svenske Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Hun har vært medlem av styret ved Uppsala universitet og de svenske myndighetenes ekspertkommisjon for forskning. For øyeblikket er hun medlem av ekspertgruppen om de økonomiske og samfunnsmessige effektene av forskning og innovasjon (ESIR).

 

Mariana Mazzucato

Professor, University College London

Professor Mariana Mazzucato (ph.d.) har professoratet i innovasjonsøkonomi og -politikk og er direktør for Institute for Innovation & Public Purpose, University College London (UCL). Mazzucatos kritikerroste bok “The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths” (Anthem 2013: Public Affairs, 2015) var på Financial Times’ liste over årets bøker for 2013. Hun mottok i 2014 New Statesmans SPERI-pris for politisk økonomi, i 2015 Hans-Matthöfer-prisen og i 2013 ble hun trukket fram som en av “de tre mest betydningsfulle innovasjonstenkerne” i New Republic.

Hun gir råd til politikere over hele verden om innovasjonsdrevet vekst og er for øyeblikket medlem av den skotske Government's Council of Economic Advisors, lederrådet for FNs nettverk for bærekraftige utviklingsløsninger og SITRAs råd i Finland.  To av forskningsprosjektene hun for øyeblikket er involvert i, er finansiert av Europakommisjonens Horisont 2020-program: Innovasjonsdrevet, bærekraftig, inkluderende vekst (ISIGrowth) og distribuerte globale finanssystemer for samfunnet (Dolfins) og nye prosjekter innen nytenkning i medisinsk innovasjon, finansiert av Open Society Foundations og innen målrettet innovasjonspolitikk i Inter-American Development Bank (IADB). Blant hennes seneste forskningsprosjekter er flere finansiert av Ford Foundation og Institute for New Economic Thinking, og andre utført på oppdrag fra NASA og den europeiske romorganisasjonen ESA. Hun er også medredaktør av Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth (Wiley Blackwell, juli 2016).

Sir Mark Walport

Chief Executive Designate, UK Research and Innovation

Sir Mark Walport er utpekt som administrerende direktør for nyetablerte UK Research and Innovation, som har ansvar for offentlig finansiering av forskning og innovasjon. Han var tidligere vitenskapelig rådgiver for den britiske regjeringen, og før det direktør for Wellcome Trust fra 2003 til 2013. Fram til 2003 var Mark professor i medisin og sjef for medisinsk avdeling ved Imperial College London.

Mark ble adlet ved nyttårsseremonien i 2009 for sin medisinske forskning og ble innvalgt som medlem i Royal Society i 2011.

 

Jan-Eric Sundgren

Konsulent

Dr. Jan-Eric Sundgren har siden oktober 2016 arbeidet som en uavhengig konsulent og seniorrådgiver for den svenske arbeidsgiverforeningen i verkstedsindustrien, Teknikföretagen.

I 2006 ble han direktør i Volvo-konsernet med ansvar for miljø og kommunikasjon og medlem av konsernledelsen, og fra april 2013 til oktober 2016 var han seniorrådgiver for konsernsjefen. Før dette var han rektor ved Chalmers tekniska högskola (1998–2006), og enda tidligere generalsekretær for teknisk fysikk i det svenske Vetenskapsrådet. Han har en ph.d. i materialfysikk og et professorat i tynnfilmfysikk fra Linköpings universitet. Han er for øyeblikket leder av Business Europes arbeidsgruppe for forskning og teknologisk innovasjon, så vel som styreleder for det strategiske innovasjonsprogrammet i Sverige, Produktion 2030. Han er styremedlem i Mälardalens högskola og de svenske selskapene Hogia AB og Impact Coatings AB.  Han leder også det svenske rådet for forskningsinfrastruktur, RFI, og er styreleder i EIT RawMaterials eV.

 

Publisert:
02.03.2018
Sist oppdatert:
02.03.2018