Gå direkte til innhold
 

Internasjonalt samarbeid

Forskningsrådet har samarbeidsavtaler med en rekke land, både i og utenfor Europa. Avtalene åpner mange muligheter for norske forskere til å få finansiering.

JPI
Forskningsmyndighetene i Europa har gått sammen om ti JPI-er (Joint Programming Initiatives) og en SET-plan (Strategic Energy Technology Plan) for å løse store globale utfordringer. Det er mulig for norske forskere å søke finansiering fra alle de elleve fellesprogrammene.
 

ERA-NET

ERA-NET samordner nasjonale forskningsprogrammer, primært gjennom fellesutlysninger. I et ERA-NET Cofund legges midler fra EUs rammeprogram i en felles pott sammen med midler fra nasjonale forskningsråd. Norske forskere kan søke prosjektmidler når Forskningsrådet deltar i utlysningen.
 

EURAXESS
EURAXESS tilbyr gratis tjenester til forskere, jobber for forskeres rettigheter og velferd, som nedfelt i EUs Charter and Code, og støtter økt internasjonalt vitenskapelig samarbeid. Forskningsrådet er nasjonal koordinator for EURAXESS i Norge
 

EØS
Norge har eller forbereder forskningssamarbeid med åtte land gjennom EØS-midlene: Estland, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Tsjekkia og Ungarn. Nye avtaler for perioden 2017–2021 er i ferd med å komme på plass. Avtalene gir finansieringsmuligheter for norske forskere via partnerskap.
 

Nordisk samarbeid
Nordisk ministerråd har etablert tre organer som bevilger penger til forskning: NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning. NordForsk lyser ut midler gjennom felles-nordiske forskningsprogram på alle temaområder, i hovedsak til Nordic Centres of Excellence (NCoE).


USA og Canada
USA og Canada er prioriterte samarbeidsland. Vi har en egen stipendordning som gjør det mulig for amerikanske doktorgradsstipendiater å oppholde seg ved en norsk forskningsinstitusjon. Samarbeid finansieres også gjennom INTPART. Se også Veikart for internasjonalt samarbeid.
 

Russland
Russland er et prioritert samarbeidsland. ​Forskning om Russland og internasjonale relasjoner i nordområdene finansieres blant annet gjennom NORRUSS. Samarbeid finansieres også gjennom INTPART. Se også Veikart for internasjonalt samarbeid.


India
India er et prioritert samarbeidsland. India og Norge samarbeider innenfor utvalgte fagområder og temaer gjennom programmet INDNOR og delvis gjennom det relaterte programmet NORGLOBAL. Samarbeid finansieres også gjennom INTPART.
Se også Veikart for internasjonalt samarbeid.
 


Japan
Japan er et prioritert samarbeidsland. Prioriterte områder for samarbeidet er energi og miljø, nanoteknologi og materialer, marin forskning, polar- og romforskning. Norske søkere kan søke gjesteforskerstipend og postdoktorstipend for opphold i Japan. Samarbeid finansieres også gjennom INTPART. Se også Veikart for internasjonalt samarbeid.
 

Kina
Kina er et prioritert samarbeidsland. Finansiering skjer blant annet gjennom programmene CHINOR og INTPART. Se også Veikart for internasjonalt samarbeid.

 

Sør-Afrika
Sør-Afrika er et prioritert samarbeidsland. Finansiering skjer blant annet gjennom samarbeidsprogrammet SANOCEAN og noen utlysninger i programmet (NORGLOBAL). Samarbeid finansieres også gjennom INTPART. Se også Veikart for internasjonalt samarbeid.

 

Brasil
Brasil et prioritert samarbeidsland. Samarbeid finansieres blant annet gjennom INTPART. Se også Veikart for internasjonalt samarbeid.

Publisert:
02.05.2017
Sist oppdatert:
15.11.2018