Gå direkte til innhold
 

Internasjonale kontakter

Forskningsrådet har kontakter for land/regioner, fora og organisasjoner vi deltar i, bilaterale samarbeidsavtaler, ERA-NET og EUs rammeprogram, dessuten en internasjonal enhet i Oslo og kontor i Brussel.

Kontakter for EUs rammeprogram Horisont 2020 (NCP)

Ser du etter kontakter til EUs rammeprogram Horisont 2020? National Contact Points (NCPer) kan svare på spørsmål og hjelpe med informasjon som gjelder EU-forskning.

Internasjonale kontakter for land og regioner

Forskningsrådet har kontakter for land og regioner som vi samarbeider med. De kan svare deg dersom du er fra landet/regionen, eller har spørsmål som gjelder forskning i landene/regionen.
 

Internasjonale kontakter for multilateralt samarbeid

Forskningsrådet har egne kontakter for samarbeid med policyorganisasjoner, nettverk og finansieringsordninger. Disse personene svarer på spørsmål relatert til organisasjonen, nettverket eller ordningen.
Publisert:
25.10.2017
Sist oppdatert:
20.06.2018
Sideansvarlig:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no