Gå direkte til innhold
 

Internasjonal statistikk

Det er mye statistikk tilgjengelig som viser internasjonale sammenligninger innenfor forskning og innovasjon. De to viktigste er tilgjengelige hos EUs statistikk-kontor EUROSTAT og hos OECD.

OECD samler inn data fra statistikkprodusentene i medlemslandene, deriblant Norge. Vær oppmerksom på at OECD opererer delvis med andre klassifiseringer enn i Norge. EUROSTAT er EUs statistikk-kontor og har en offentlig tilgjengelig database med blant annet FoU- og innovasjonsstatistikk som også omfatter Norge.

Den såkalte Frascati-manualen er en håndbok som gir OECD-landene felles retningslinjer for å få fram sammenlignbar FoU-statistikk på tvers av landegrensene. På NIFUs hjemmesider kan man finne et utdrag av Frascati-manualen i norsk oversettelse.
 

Publisert:
03.05.2004
Sist oppdatert:
10.07.2017
Sideansvarlig:
Stig Slipersæter Spesialrådgiver 22 03 74 82 ssl@forskningsradet.no