Gå direkte til innhold
 

Internasjonal finansiering

Du kan søke støtte til internasjonalt prosjektsamarbeid, nettverk og forskninsgsopphold gjennom Horisont 2020 eller Forskningsrådets egne programmer. Vi tilbyr også stipender for forskeropphold.

Utlysninger fra Forskningsrådet

De fleste av Forskningsrådets programmer gir støtte til internasjonalt prosjektsamarbeid, nettverk og forskningsopphold. Alle utlysninger finner du her.

 

Horisont 2020

EUs rammeprogram for forskning, Horisont 2020, er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan søke på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land. Noen utlysninger fra EU legges ut på våre nettsider. Alle finner du på EUs deltagerportal.

 

Stipender

Forskningsrådet tilbyr stipender for norske forskere som vil til utlandet, og for rekruttering av utenlandske forskere til Norge. Du kan også gjøre søk i Stipendbasen. EURAXESS i landet du skal til, tilbyr hjelp ved forskeropphold.

 

 

Eurostars

Europeisk samarbeidsprogram for FOU-utførende SMBer, Eurostars, er et felles initiativ fra nettverket EUREKA og EU-kommisjonen for å lyse ut midler til små og mellomstore bedrifter som forsker. Prosjektene må ha som mål å utvikle et nytt produkt, prosess eller tjeneste.

Publisert:
02.05.2017
Sist oppdatert:
05.07.2018