Gå direkte til innhold
 

Internasjonal enhet

Internasjonal direktør: Kristin Danielsen

Forskningsrådets internasjonale enhet koordinerer Forskningsrådets internasjonale virksomhet relatert til Det europeiske forskningsområdet (ERA), EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Horisont 2020) og andre bilaterale og multilaterale forsknings- og innovasjonssamarbeid.  

Enheten skal sørge for utvikling av et godt kunnskapsgrunnlag og utvikle hensiktsmessige strategier, planer og tiltak innenfor området. Enheten har et særskilt ansvar for norsk mobilisering til EUs forsknings- og innovasjonsaktiviteter.

For mer informasjon, se også Internasjonalt

Publisert:
23.05.2013
Sist oppdatert:
07.07.2017