Gå direkte til innhold
 

Instituttsektoren

Forskningsinstituttene er en viktig del av det norske forsknings- og innovasjonssystemet, og en viktig bidragsyter for å nå nasjonale forskningspolitiske mål. Forskningsrådet har et strategisk ansvar for instituttsektoren.

Om instituttsektoren

Forskningsrådet har et strategisk ansvar for instituttsektoren og gjennomfører regelmessige evalueringer og analyser av sektoren.

Basisfinansiering

Statlig basisfinansiering av forskningsinstituttene gis årlig til 48 forskningsinstitutter. Ordningen forvaltes av Forskningsrådet.

Instituttevalueringer

Forskningsrådet gjennomfører regelmessig evalueringer av forskningsinstituttene, instituttgrupper og sektoren.

STIM-EU

STIM-EU er en finansieringsordning for institutter som deltar i EUs rammeprogram for forskning, innovasjon og teknologiutvikling.

Primærnæringsinstitutter

Primærnæringsinstituttene er en viktig del av det offentlige apparatet som er bygget opp for å dekke forvaltningen og primærnæringenes behov for forskningsbasert kunnskap.

Miljøinstitutter

Miljøinstituttene spiller en svært viktig rolle når det gjelder forskning knyttet til forvaltning av naturressursene våre, og for kunnskapsbasert utforming av miljø- og klimapolitikken.

Teknisk-industrielle institutter

De teknisk-industrielle instituttene er den klart største instituttgruppen. Driftsinntektene for denne gruppen har de siste årene utgjort mer enn halvparten av sektorens samlede inntekter.

Samfunnsvitenskapelige institutter

De samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene leverer forskning for politikkutforming til ulike deler av forvaltningen. 22 institutter over hele landet, får statlig basisfinansiering.

Kontaktpersoner

Sideansvarlig:
Therese Farstad Rådgiver +47 412 97 320 tf@forskningsradet.no