Gå direkte til innhold
 

Instituttsektoren

Forskningsinstituttene er en viktig del av det norske forsknings- og innovasjonssystemet, og en viktig bidragsyter for å nå nasjonale forskningspolitiske mål. Forskningsrådet har et strategisk ansvar for instituttsektoren.

Om instituttsektoren

Forskningsrådet har et strategisk ansvar for instituttsektoren og gjennomfører regelmessige evalueringer og analyser av sektoren.

Basisfinansiering

Statlig basisfinansiering av forskningsinstituttene gis årlig til 48 forskningsinstitutter. Ordningen forvaltes av Forskningsrådet.

Instituttevalueringer

Forskningsrådet gjennomfører regelmessig evalueringer av forskningsinstituttene, instituttgrupper og sektoren.

STIM-EU

STIM-EU er en finansieringsordning for institutter som deltar i EUs rammeprogram for forskning, innovasjon og teknologiutvikling.

Primærnæringsinstitutter

Tre landbruksinstitutter og to fiskeriforskningsinstitutter får statlig basisfinansiering.

Miljøinstitutter

Åtte forskningsinstitutter får statlig basisfinansiering fra Forskningsrådet.

Teknisk-industrielle institutter

Elleve teknisk-industrielle institutter får basisstøtte fra Forskningsrådet.

Samfunnsvitenskapelige institutter

20 institutter over hele landet, får statlig basisfinansiering.

Dokumenter

Kontaktpersoner

Sideansvarlig:
Therese Farstad Rådgiver +47 412 97 320 tf@forskningsradet.no