Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 

Avdeling for innovativt næringsliv

Avdelingsdirektør: Sander John Tufte

Avdeling for innovativt næringsliv skal bidra til forskingsbasert innovasjon og næringsutvikling og skal også tilretteleggje for utvikling av kompetanse knytt til dei framtidige behova i næringslivet. Avdelinga har ansvaret for ein del ikkje-tematiske program og ordningar.

SkatteFUNN er ei av dei mest brukte støtteordningane for forsking og utvikling i norsk næringsliv. Ordninga gjer det mogleg for bedrifter å få skattefrådrag gjennom skatteoppgjeret.

Brukarstyrt innovasjonsarena (BIA) er Forskingsrådets største program mot næringslivet, og fungerer saman med strategiane som bedriftene har.

Eurostars er eit felles initiativ frå Eureka-nettverket og Europakommisjonen som skal styrke små og mellomstore bedrifter (SMB) som ønskjer å utvikle eit nytt produkt, ein ny prosess eller ei ny teneste basert på forsking.

Vil du vite meir?

  • SkatteFUNN (støtteordning for skattefrådrag)
  • BIA (programmet Brukarstyrt innovasjonsarena)
  • Eurostars (Europeisk samarbeidsprogram for FoU-utførande SMB-ar)
Publisert:
07.10.2004
Sist oppdatert:
28.04.2016