Gå direkte til innhold
 

Innovasjonsprosjekter

Norges forskningsråd lyser nå ut en milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst. Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, og det skal finnes muligheter for både store og små bedrifter, i alle næringer og sektorer. Forskningsrådet har som målsetning å støtte prosjekter som gir økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i tråd med FNs 17 bærekraftsmål.

Det kan blant annet gis støtte til disse områdene:

  • Havbaserte næringer
  • Energi og lavutslipp
  • Petroleum
  • Mat- og biobaserte næringer
  • Nanoteknologi og avanserte materialer
  • Helse
  • Industri og tjenester
  • IKT og digitalisering
  • Bygg, anlegg og eiendom

Les mer her: Utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet – mer informasjon.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 10. oktober 2018. Beslutning om hvilke prosjekter som får støtte blir tatt i januar 2019.

Send inn skisse
Det er mulig å sende inn en skisse innen 29. august 2018 og få tilbakemelding på den før endelig søknad sendes inn. Her er skisseutlysningen.

Gjennomgang av det nye søknadsskjemaet, ny mal for prosjektbeskrivelse og forklaring av hvordan søknader bli vurdert, kan du se på på vår YouTube-kanal (opptak av informasjonsmøtet vi holdt 15.8.2018).
 

PS! Bruk vår digitale rådgiver for å komme i gang! Mange går med smarte tanker og gode ideer uten å være klar over verdien de har. Vi støtter aktiviteter der målet er ny kunnskap for å realisere noe som er nytt i bransjen eller på fagfeltet.

 

Publisert:
03.05.2018
Sist oppdatert:
24.08.2018