Gå direkte til innhold
 

Innovasjonsprogrammer

Her finner du en oversikt over programmer og aktiviteter i Forskningsrådet som lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

  • Midlene lyses ut med frist i oktober hvert år.
  • Du vil kunne opprette søknad fra starten av september.
  • Utlysningene vil være tilgjengelig som planlagte utlysninger fra mai/juni.
  • Du kan sende inn en frivillig skisse for å komme i dialog med oss om hvordan du bør skrive søknaden fra mai/juni.

BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena

BIA fyller ut bildet: Finner du ikke et tematisk program som passer for deg, er BIA mest sannsynlig riktig program. Bedrifter innenfor alle bransjer kan konkurrere om støtte fra Forskningsrådet i form av et innovasjonsprosjekt. Bedrifter innenfor mange bransjer kan konkurrere om direkte økonomisk støtte fra Forskningsrådet i form av et innovasjonsprosjekt.

En rekke programmer med ulik tematikk og sektorinnretning lyser ut innovasjonsprosjekter. Finner du ikke riktig program, hører søknaden din kanskje hjemme hos BIA. Er du i tvil om hva som er riktig program, ta kontakt med en av våre rådgivere.

Tematiske programmer

Nedenfor finner du en liste over tematiske programmer som lyser ut midler til innovasjonsprosjekter.

Bioteknologi

BIOTEK2021 - Bioteknologi for verdiskaping

Petroleum og energi:

PETROMAKS2 - Stort program for petroleumsforskning
DEMO 2000 - Kvalifisering og pilotering av ny teknologi på norsk sokkel
ENERGIX - Stort program energi

Klima og miljø

CLIMIT - Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-hånderingsteknologi 

Landbruk, fiskeri og havbruk

BIONÆR - Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer
HAVBRUK2 - Stort program for havbruksforskning

Nano- og materialteknologi:

NANO2021 - Nanoteknologi og avanserte materialer

Samferdsel

TRANSPORT - Transport 2025
MAROFF - Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Finn utlysninger

SkatteFUNN, Nærings-phd og internasjonale muligheter

Støtte til innovasjonsprosjekter kan kombineres med annen støtte fra Forskningsrådet, som skattefradrag gjennom SkatteFUNN-ordningen eller Nærings-phd.

Vurderer du å søke Innovasjonsprosjekt i næringslivet, bør du også ta en titt på Eurostars eller mulighetene i H2020.

 

Publisert:
26.01.2016