Gå direkte til innhold
 

IT-avdelinga

Avdelingsdirektør: Terje Molle

IT-avdelinga tek hand om Forskingsrådets sentrale IT-funksjonar og skal sikre at Forskingsrådet til kvar tid har velfungerande IT-verktøy og ein einskapleg IKT-arkitektur i tråd med beste praksis, statlege føringar og standarder.

Forskingsrådets eksterne IKT-tenester omfattar nettstadene våre, det heilelektroniske søknadsmottaket vårt og saksbehandlingssystemet eSak og SkatteFUNN-løysinga. Tenestene blir drifta eksternt.

Dei interne IKT-tenestene gjeld nettverk, utstyr, standardsystem som underbyggar samhandling, og dei spesiallaga systema som støttar under dei viktigaste saksbehandlingstenestene våre.

Publisert:
20.01.2005
Sist oppdatert:
01.11.2017