Gå direkte til innhold
 

Forskingsrådets styre

Hovudstyret blir valt for fire år om gongen. Leiar for Forskingsrådets øvste organ er Henrik O. Madsen.

Hovudstyret

Noverande hovudstyre sit frå 1. januar 2015 til 31. desember 2018. Medlemmane møtest åtte gonger om året. Hovudstyret har elleve faste medlemmer og fire varamedlemmar.

Fire av medlemmane har også ein funksjon som leiar av kvart sitt divisjonsstyre. Dei andre medlemmane i divisjonsstyra blir oppnemnde av Hovudstyret.

Alle forskingsprogramma i Rådet har eigne styre.

Medlemmane av Hovudstyret

Saklister og referater

Divisjonsstyra

Divisjonsstyra har funksjonstid fram til og med 31. mai 2019.

Medlemmane av divisjonsstyra

Publisert:
14.08.2007
Sist oppdatert:
18.04.2017