Gå direkte til innhold
 

Hovedstrategi

Forskningsrådets hovedstrategi for perioden 2015-2020 tar utgangspunkt i to overordnede samfunnsutfordringer: Samfunnet må bli mer innovativt, både i privat og offentlig sektor, og mer bærekraftig på alle områder.

Forskningsrådets hovedstrategi, Forskning for innovasjon og bærekraft, finner du til høyre på siden. Strategien skal gi overordnede føringer for Forskningsrådets virksomhet for perioden 2015–2020.

Seks målområder

De overordnede samfunnsutfordringene som strategien tar utgangspunkt i kan bare mestres gjennom sterke og nyskapende forskningsmiljøer som i større grad må konkurrere og utvikles innenfor en internasjonal ramme. For å bidra til å møte disse utfordringene er det satt seks mål for strategiperioden:

 • styrke satsingen på grensesprengende forskning og nyskaping
   
 • styrke forskningen som bidrar til bærekraftige løsninger i samfunn og næringsliv
   
 • styrke satsinger som bidrar til et mer forskningsorientert og innovativt næringsliv
   
 • bidra til en offentlig sektor som utnytter forskning i fornyelsesarbeidet
   
 • bidra til økt internasjonalt samarbeid og EU-deltakelse
   
 • være et strategisk forskningsråd som bidrar til mer helhet og fornyelse i forskningssystemet

Strategien trekker opp sentrale handlingspunkter på disse seks områdene. De innebærer dels en styrking og videreutvikling av igangværende virksomhet, og dels nye aktiviteter. Handlingspunktene skal også bidra til oppfølging av Regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.  

Underliggende policy-dokumenter

Forskningsrådets overordnede strategi binder sammen Forskningsrådet ulike underliggende policy-dokumenter. Disse utdyper og konkretiserer Forskningsrådets ambisjoner på særlig viktig områder. Nærmere detaljering av de ulike strategiområdene omtalt i den overordnede strategien vil stå i policy-dokumentene.

 

Publisert:
02.08.2007
Sist oppdatert:
14.06.2018