Gå direkte til innhold
 

Våre prisar

Forskingsrådet deler årleg ut fire prisar til forskarar. Kjenner du nokon som har utmerkt seg med forsking av høg kvalitet, fagleg nyskaping, eller med særs god kommunikasjon om resultat frå eige fagfelt? Eller som har utnytta forskingsresultat og skapt forskingsbasert innovasjon med Forskingsrådets verkemidler? Send oss i så fall dine forslag.