Gå direkte til innhold
 

Forskingsrådets prisar

Forskingsrådet deler årleg ut fem prisar til forskarar innanfor tre kategoriar. Kjenner du ein forskar som har utmerkt seg med forsking av høg kvalitet, fagleg nyskaping, eller med særs god kommunikasjon om resultat frå eige fagfelt? Eller som har utnytta forskingsresultat og skapt forskingsbasert innovasjon med Forskingsrådets verkemidlar? Send oss forslaga dine!

Forskingsrådets prisar for unge framifrå forskarar

Forskingsrådets formidlingspris

Forskningsrådets innovasjonspris

Forskingsrådets prisar for unge framifrå forskarar
 

Forskingsrådets prisar for unge framifrå forskarar skal lønne høg kvalitet, sjølvstende og fagleg nyskaping og skal stimulere prisvinnarane tidleg i karriera til vidare innsats og satsing på forsking. Prisane består av ein sum på 500 000 kroner som blir tildelte vinnarane innanfor kvart av desse tre fagområda:

 • humaniora og samfunnsvitskap
 • medisin, helsefag og biologi
 • matematikk, naturvitskap og teknologi

Prisane er opne for unge forskarar innanfor alle fag og disiplinar, også for tverrfagleg forsking. Prisvinnarane må vere yngre enn 38 år ved nominasjonsfristen. Sjå grunnlaga for fråtrekk her. PDF - 126 KB

Slik kan du nominere kandidatar

Ønskjer du å nominere ein eller fleire kandidatar, må du bruke malen vår for dette (det kjem snart ny mal for 2019). Fristen for å nominere kandidatar for 2019 er foreløpig ikkje bestemt. Det er ikkje høve til å nominere seg sjølv. Forslag til kandidatar kan du sende til forskningsprisen@forskningsradet.no. Vedtektene finn du til høgre.

Juryen for Forskingsrådets prisar for unge framifrå forskarar

 • Professor Anne Simonsen Institutt for medisinske basalfag, UiO, leiar
 • Professor Margareta Bertilsson Sociologisk institut, Københavns universitet
 • Professor Bjørn Munro Jenssen Institutt for biologi, NTNU
 • Professor Anders Schomacker, Institutt for geologi, UiT
 • Professor Antti-Pekka Jauho, Institutt for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
 • Professor, Catharina Raudvere, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns universitet

Forskingsrådets formidlingspris
 

Forskingsrådets formidlingspris blir gitt til ein forskar som har utmerkt seg med levande og nyskapande kommunikasjon av høg kvalitet frå eige fagfelt. Alle typar formidling i alle typar medium, og både langvarig innsats og enkeltståande tiltak, kan premierast. Det blir lagt vekt på den evna kandidaten har til å vere kreativ og nyskapande. Formidlinga skal vere allmennretta.

Vi kan gi prisen for aktivitetar knytte både til forsking som er i gang og til forsking som er avslutta. Prisen er på 500 000 kroner.

Slik kan du nominere kandidatar

Ønskjer du å nominere ein eller fleire kandidatar, må du bruke denne malen DOCX - 16 KB . Vedtektene finn du til høgre.

Juryen for Forskingsrådets formidlingspris

 • Kommunikasjonssjef Anne Steenstrup-Duch, SINTEF Energi
 • Avdelingsdirektør Thomas Evensen, Forskningsrådet
 • Førsteamanuensis Jørn Hurum, Naturhistorisk museum/Universitetet i Oslo
 • Kommunikasjonsleder Monica Sandnesmo, Uni Research, Bergen
 • Spesialrådgiver Anne Riiser, Forskningsrådet

Forskingsrådets innovasjonspris
 

Forskingsrådets innovasjonspris blir gitt til ei verksemd som har utmerkt seg med eksepsjonelt god utnytting av forskingsresultat, og på den måten skapt forskingsbasert innovasjon. Verksemda må ha nytta seg av eitt eller fleire av Forskingsrådets verkemidlar.

Prisen er på 500 000 kroner og kan delast ut til både offentlege og private verksemder. Pengane skal brukast i verksemda sine innovasjonsaktivitetar.

Slik kan du nominere kandidatar

Forslag kan komme frå både enkeltpersonar og institusjonar. Vedtektene finn du til høgre.

Juryen for Forskningsrådets innovasjonspris

 • Henrik O. Madsen, leiar for Forskingsrådets hovudstyre
 • Sverre Gotaas, leiar for divisjonsstyret i Energi, ressurser og miljø
 • Gunnar Bovim, leiar for divisjonsstyret i Samfunn og helse
 • Eli Aamot, leiar for divisjonsstyret i Innovasjon
 • John-Arne Røttingen, administrerande direktør i Forskingsrådet
Publisert:
28.02.2018
Sist oppdatert:
02.11.2018