Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådet i tall

Den årlige rapporten "Forskningsrådet i tall" er en oversikt over Forskningsrådets prosjekt-, bevilgnings- og søknadsstatistikk, samt statistikk for EU-prosjekter med norsk deltakelse og SkatteFUNN. Forskningsrådet i tall kommer i tillegg til årsrapporten.

Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet er de største finansieringskildene våre. De står til sammen for over tre firedeler av Forskingsrådets årlige midler til forsking.

Hvert år får Forskingsrådet mellom 5000 og 6000 søknader om støtte til nye FoU-prosjekter. I tillegg er det til en hver tid rundt 5000 aktive Forskingsråds-støttede prosjekter.

Du kan også se en oversikt over hvilke søknader Forskningsrådet har mottatt.