Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådet i tall

Ny utgave av Forskningsrådet i tall foreligger nå. Denne årlige rapporten er en oversikt over Forskningsrådets prosjekt-, bevilgnings- og søknadsstatistikk, og kommer i tillegg til årsrapporten. Omtrent en fjerdedel av de offentlige bevilgningene til forskning går gjennom Forskningsrådet, og det er stor interesse for statistikk om prosjektene Norges forskningsråd finansierer og om søknadene Forskningsrådet mottar hvert år.

De samlede bevilgningene til Forskingsrådet for 2016 er på 9 523 millioner kroner. Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet er de største finansieringskjeldene og står til sammen for over tre fjerdedeler av Forskingsrådets finansielle midler. Årlig mottar Forskningsrådet mellom 5000 og 6000 søknader om støtte til nye FoU-prosjekter, i tillegg er det til enhver tid ca. 5000 aktive prosjekter som har bevilgning basert på tidligere års vedtak.

I denne rapporten får du svar på blant annet hvordan Forskingsrådet fordeler penger etter fagområde, institusjoner, sektorer, fylke, virkemiddel, rekrutteringsstillinger og hovedaktiviteter i perioden 2012–2016,

Se " Forskningsrådet i tall 2016" og "Forskningsrådet i tall 2016 – Tabeller og figurer" i høyre kolonne (under Dokumenter).

Figuren under viser Forskingsrådets bevilgninger fordelt på de viktigste sektorene våre, millioner kroner:

 

Skrevet av:
Kari-Anne Kristensen Spesialrådgiver 22 03 72 29 kak@forskningsradet.no
Publisert:
27.04.2017
Sist oppdatert:
27.04.2017