Gå direkte til innhold
 

Forskingsrådets formidlingspris

Forskingsrådets formidlingspris blir gitt til ein forskar som har utmerkt seg med levande og nyskapande kommunikasjon av høg kvalitet frå eige fagfelt. Alle typar formidling i alle typar medium, og både langvarig innsats og enkeltståande tiltak, kan premierast. Det blir lagt vekt på den evna kandidaten har til å vere kreativ og nyskapande. Formidlinga skal vere allmennretta.

Vi kan gi prisen for aktivitetar knytte både til forsking som er i gang og til forsking som er avslutta. Prisen er på 500 000 kroner.

Du kan fremje forslag til kandidatar på eit eige skjema.  

Forslag til formidlingsprisen kan du sende til formidleingsprisen@forskningsradet.no innen midten av juni 2018

Juryen for Forskingsrådets formidlingspris

  • Kommunikasjonssjef Anne Steenstrup-Duch, SINTEF Energi
  • Avdelingsdirektør Thomas Evensen, Forskningsrådet
  • Førsteamanuensis Jørn Hurum, Naturhistorisk museum/Universitetet i Oslo
  • Kommunikasjonsleder Monica Sandnesmo, Uni Research, Bergen
  • Kommunikasjonsrådgiver Ram E. Gupta, Nasjonalt kompetansesenter for minoritets- og migrasjonshelse
Publisert:
15.04.2016
Sist oppdatert:
26.10.2017