Gå direkte til innhold
 

Avdeling for forskingsdriven innovasjon

Avdelingsdirektør: Kai Mjøsund

Avdelinga skal fremje forskingsdriven innovasjon gjennom aktivitetar og samspel mellom universitet, høgskolar, institutt, klynger og bedrifter i tillegg til nyskapings- og kommersialiseringsaktivitetar ved forskingsinstitusjonane. Avdeling for forskingsdriven innovasjon skal vidareutvikle Forskingsrådets arbeid med forskingsinstitusjonanes innovasjonsrolle. Vi samordnar i tillegg den internasjonale verksemda i Innovasjonsdivisjonen.

Avdelinga har ansvaret for Forskingsbasert nyskaping (FORNY2020), Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI), Nærings-ph.d., Prosjektetablerings- og posisjoneringsstøtte (PES/POS) relatert til deltaking i Horisont 2020 og europeisk forskingssamarbeid og satsinga Forsking for forskings- og innovasjonspolitikk (FORINNPOL).

Vil du vite meir?

  • FORNY2020 (programmet Forskingsbasert nyskaping)
  • SFI (Senter for forskingsdriven innovasjon)
  • NÆRINGSPHD (doktorgradsutdanninga Nærings-ph.d.)
  • PES/POS (ordninga prosjektetablerings- og posisjoneringsstøtte)
  • FORINNPOL (satsinga Forsking for forskings- og innovasjonspolitikk)
Publisert:
12.07.2005
Sist oppdatert:
02.05.2017