Gå direkte til innhold
 

Karriere - Finansieringsmuligheter

Planlegger du en karriere innen forskning og innovasjon? Her er noen tips om mulige finansieringsmuligheter hvis du ønsker å bygge en karriere basert på forskningsarbeid av høy kvalitet og spennende, kanskje grensesprengende idéer.

Finansiering av forskning og utenlandsopphold tidlig i karrieren kan gjøres på mange måter. Her trekker vi bare frem noen som kan være aktuelle for deg. Det er Fri prosjektstøtte (FRIPRO) i Forskningsrådet og Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) i EUs rammeprogram Horisont 2020 - for forskningsopphold ved institusjoner i utlandet og nettverksbygging. Disse er åpne for alle disipliner og det er opp til forskeren selv å velge tema for sitt prosjekt.

Nedenfor gir vi noen tips til ulike elementer i karriereplanleggingen. Det fins som nevnt mange flere muligheter enn vi viser til her, men dette kan tjene som et utgangspunkt.
 


FRIPRO mobilitetsstipend er Forskningsrådets finansieringsordning for deg som har ambisjoner og vil reise ut. Mobilitetsstipendet retter seg mot forskere i startfasen, de som nettopp har disputert eller skal gjøre det snart.

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) er en ordning innenfor EUs rammeprogram Horisont 2020. Det gir en rekke muligheter for deg som jobber med doktorgraden eller er på postdok-nivå, se Horisont 2020-programsiden. Se også Finn utlysninger på forskningsradet.no, søk på MSCA. Som phd-student kan du få finansiering i opp til tre år ved Europas fremste forskergrupper. Som post-dok kan du få midler til å reise til de beste forskningsmiljøene i hele verden.

Forskningsinfrastrukturer av ypperste klasse er ofte grunnlaget for fremragende forskning. EU betaler brukertid, reise og opphold ved Europas beste fasiliteter.

Nettverk gir deg mulighet til å ta ditt prosjekt og finansieringen du har inn i et samarbeid med andre forskere som arbeider med egne prosjekter med relevans for ditt eget felt. Forsknings- og teknologinettverket COST gir deg mulighet for flernasjonalt faglig samarbeid, som siden kan danne grunnlaget for konsortier for internasjonale forskningsprosjekter

Vi har i vårt eksempel valgt to hovedkilder for finansiering, fra Forskningsrådet og EU, mulighet til å arbeide ved transnasjonale institusjoner (infrastruktur) og mulighet til å samarbeide internasjonalt i nettverk (for eksempel gjennom COST).

Du kan også søke stillinger tilknyttet EU-prosjekter eller ved for eksempel Sentre for fremragende forskning (SFF) og lignende. Slike stillinger lyses ut på ordinær måte.

Forskningsrådet anbefaler at du skaffer deg internasjonal erfaring tidlig i forskerkarrieren, for eksempel med finansiering fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) eller FRIPRO. Du vil stille mye sterkere i konkurransen om ytterligere forskningsmidler på de "åpne arenaene" for finansiering, som i Forskningsrådet er FRIPRO, i EU er det Det europeiske forskningsrådet ERC. 

Karriereløp

Grafikken nedenfor viser hvilken finansiering du har mulighet til og bør søke fra de åpne arenaene dersom du planlegger en forskerkarriere blant de beste. 

MSCA-finansiering og/eller FRIPROs mobilitetsstipend er en svært god start, fordi det gir internasjonal erfaring tidlig og syns på CVen. Med internasjonal erfaring stiller du som nevnt sterkere i konkurransen om ERC-tildeling.
FRIPROs mobilitetsstipend, som du søker i Forskningsrådet, er dessuten finansiert 50/50 av FRIPRO og MSCA. 

ERC har tre ulike ordninger som du kan søke på ulike tidspunkter i karriereløpet. Dette er store tildelinger med betydelig prestisje. Du finner mer søkerinformasjon via programnettsiden Horisont 2020.


Søk flere ordninger

Både Forskningsrådet og EU har finansieringsordninger rettet mot talentfulle forskere i startgropen, forskere under etablering og erfarne forskere.

Kanskje du kan søke både Forskningsrådet og EU? Da øker dine sjanser til å få midler. Prosjektforslaget kan ofte uten altfor store anstrengelser omarbeides noe, sånn at det aksepteres begge steder. Forskningsrådet har gjort justeringer i sine søknadstyper og maler og tilpasset seg ERC og Individual Fellowships nettopp med tanke på dette.

Husk at du alltid kan spørre oss om hjelp og råd! Ta gjerne kontakt med Forskningsrådets kontaktpersoner om valg som gjelder din karriere. Se nedenfor.
 

Hvis du har spørsmål, ring eller send epost til oss!
Du finner navn og kontaktinformasjon oppe til høyre på siden.
Nedenfor ser du hvem som kan svare på hva:

FRIPRO mobilitetsstipend:
Berit Sundby Avset, Per Ivar Høvring og Jon Øygarden Flæten

ERC:
Per Ivar Høvring, Berit Sundby Avset og Per Magnus Kommandantvold

Marie Skłodowska-Curie actions:
Per Magnus Kommandantvold og Berit Sundby Avset

Infrastruktur:
Solveig Flock og Per Magnus Kommandantvold

Nettverk:
Trude Dypvik (COST)

 

Publisert:
10.09.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016
Sideansvarlig:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no