Gå direkte til innhold
 

Karriere - Finansieringsmuligheter

Planlegger du en karriere innen forskning og innovasjon? Her er noen tips om mulige finansieringsmuligheter hvis du ønsker å bygge en karriere basert på forskningsarbeid av høy kvalitet og spennende, kanskje grensesprengende idéer.

Finansiering av forskning og utenlandsopphold tidlig i karrieren kan gjøres på mange måter. Nedenfor gir vi noen tips til ulike elementer i karriereplanleggingen. Det fins som nevnt mange flere muligheter enn vi viser til her, men dette kan tjene som et utgangspunkt.

Stipender for utenlandsopphold, internasjonalt samarbeid og nettverksbygging, samt tilgang på internasjonale institusjoner og infrastrukturer - alt inngår i ambisiøse planer.


Personlig utenlandsstipend er for doktorgrads- og postdok-stipendiater i prosjekter finansiert av Forskningsrådet. Utenlandsstipendet finansierer utenlandsopphold i tre til tolv måneder. Prosjektansvarlig må være en norsk institusjon som søker på vegne av stipendiaten. Stipendet gjelder prosjekter som har fått støtte fra Forskningsrådet etter utlysninger i og f.o.m. 2017.

FRIPRO mobilitetsstipend er er for deg som nylig har disputert eller skal disputere og ønsker finansiert totalt tre år, hvorav to er ved utenlandsk institusjon. Mobilitetsstipendet retter seg mot forskere i startfasen. Forskningsrådet tildeler inntil 14 mobilitetsstipend ved hver utlysning.

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) er en ordning innenfor EUs rammeprogram Horisont 2020. Det gir en rekke muligheter for deg som jobber med doktorgraden eller er på postdok-nivå, se Horisont 2020-programsiden. Se også Finn utlysninger på forskningsradet.no, søk på MSCA. Som phd-student kan du få finansiering i opp til tre år ved Europas fremste forskergrupper. Som post-dok kan du få midler til å reise til de beste forskningsmiljøene i hele verden.

Forskningsinfrastrukturer av ypperste klasse er ofte grunnlaget for fremragende forskning. EU betaler brukertid, reise og opphold ved Europas beste fasiliteter.

En forsker med ambisjoner for egen karriere og med ønske om å kunne jobbe med prosjekt finansiert av EU, trenger et internasjonalt nettverk. Det kan du bygge på forskjellige måter fra du begynner å utdanne deg til forsker. Én mulighet er å ta prosjektet ditt og finansieringen du har inn i et samarbeid med andre forskere som arbeider med egne prosjekter med relevans for ditt eget felt. Forsknings- og teknologinettverket COST gir deg tilgang til flernasjonalt faglig samarbeid, som siden kan danne grunnlaget for konsortier for internasjonale forskningsprosjekter

Se for eksempel Deltok i COST og ble forsker og Erfarne forskere må få de unge med i COST.

Start så tidlig som mulig

Forskningsrådet anbefaler at du skaffer deg internasjonal erfaring tidlig i forskerkarrieren, for eksempel med finansiering fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) eller FRIPRO. Du vil stille mye sterkere i konkurransen om ytterligere forskningsmidler på de "åpne arenaene" for finansiering, som i Forskningsrådet er FRIPRO, i EU er det Det europeiske forskningsrådet ERC. 

Se Dra ut så tidlig du kan

Karriereløp

Grafikken nedenfor viser hvilken finansiering du har mulighet til og bør søke fra de åpne arenaene dersom du planlegger en forskerkarriere blant de beste. 

MSCA-finansiering og/eller FRIPROs mobilitetsstipend er en svært god start, fordi det gir internasjonal erfaring tidlig og syns på CVen. Med internasjonal erfaring stiller du som nevnt sterkere i konkurransen om ERC-tildeling. Med et internasjonalt nettverk, styrker du mulighetene dine for å bli med i søknader til EUs rammeprogram, som krever deltagelse fra flere land.

ERC har tre ulike ordninger som du kan søke på ulike tidspunkter i karriereløpet. Dette er store tildelinger med betydelig prestisje. Du finner mer søkerinformasjon via programnettsiden Horisont 2020.Søk flere ordninger

Både Forskningsrådet og EU har finansieringsordninger rettet mot talentfulle forskere i startgropen, forskere under etablering og erfarne forskere.

Kanskje du kan søke både Forskningsrådet og EU? Da øker dine sjanser til å få midler. Prosjektforslaget kan ofte uten altfor store anstrengelser omarbeides noe, sånn at det aksepteres begge steder. Forskningsrådet har gjort justeringer i sine søknadstyper og maler og tilpasset seg ERC og Individual Fellowships nettopp med tanke på dette.

Husk at du alltid kan spørre oss om hjelp og råd! Ta gjerne kontakt med Forskningsrådets kontaktpersoner om valg som gjelder din karriere. Se rammen nedenfor.

Skal du reise ut, kan du ta kontakt med EURAXESS i landet du skal til. Der finner du praktisk informasjon (den norske siden inneholder informasjon også for utreise). Du finner en søkefunksjon for stillinger og stipender over hele Europa, og du kan også registrere deg med CV, knytte kontakt med andre forskere og bygge nettverk via EURAXESS-portalen.
 

Hvis du har spørsmål, ring eller send epost til oss!

Du finner navn og kontaktinformasjon oppe til høyre på denne siden.
Nedenfor ser du hvem som kan svare på hva:

FRIPRO mobilitetsstipend:
Berit Sundby Avset, Per Ivar Høvring og Jon Øygarden Flæten

ERC:
Per Ivar Høvring, Berit Sundby Avset og Per Magnus Kommandantvold

Marie Skłodowska-Curie actions:
Per Magnus Kommandantvold og Berit Sundby Avset

Infrastruktur:
Solveig Flock og Per Magnus Kommandantvold

Nettverk:
Trude Dypvik (COST)

 

Publisert:
10.09.2015
Sist oppdatert:
04.02.2019
Sideansvarlig:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no