Gå direkte til innhold
 

Støtte til bedrifter

Søk om skattefradrag gjennom SkatteFUNN eller konkurrer om støtte fra Forskningsrådet, Eurostars og EU.

Er du usikker på om du har et prosjekt som kan kvalifisere til støtte fra Forskningsrådet? Analyser prosjektideen med Prosjektkanvas eller ta kontakt med en rådgiver.

Har du et prosjekt som kan kvalifisere til støtte, har du flere muligheter:

Skattefradrag gjennom SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er åpen for alle bedrifter, er rettighetsbasert og gir redusert skattebelasting for utgifter knyttet til et definert prosjekt. Støtte fra SkatteFUNN kan kombineres med annen støtte fra Forskningsrådet.

Du kan søke SkatteFUNN hele året. For å få fradrag for prosjektkostnader i søknadsåret, må du sende inn søknaden innen 1. september. Forskningsrådet garanterer at alle søknader sendt innen denne fristen vil bli behandlet samme år.

SkatteFUNN kan bidra med finansering når du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess, når du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette, og når bedriften din har nytte av resultatet av prosjektet.

Konkurrer om støtte

Prosjektet ditt kan kvalifisere både til SkatteFUNN-støtte og annen støtte fra Forskningsrådet. Eurostars eller EU.  

Innovasjonsprosjekt

Bedrifter innenfor mange bransjer kan konkurrere om direkte økonomisk støtte fra Forskningsrådet i form av et innovasjonsprosjekt. Midlene lyses ut med frist i oktober hvert år. Du vil kunne opprette søknad fra starten av september. Utlysningene vil være tilgjengelig som planlagte utlysninger fra mai/juni. Da åpner vi også for at du kan sende inn en frivillig skisse for å komme i dialog med oss om hvordan du bør skrive søknaden, og hvilket program du bør sende den til.

En rekke programmer med ulik tematikk og sektorinnretning lyser ut innovasjonsprosjekter. Finner du ikke riktig program, hører søknaden din kanskje hjemme hos BIA. Er du i tvil om hva som er riktig program, ta kontakt med en av våre rådgivere.

Ingen utlysninger akkurat nå? Sjekk ut programmene som normalt lyser ut innovasjonsprosjekter i oktober, eller se tidligere utlysninger.

Samarbeid med partner i forskningssektoren

I de fleste innovasjonsprosjekter er det behov for hjelp fra et forskningsmiljø. Ta gjerne kontakt med et relevant forskningsmiljø og arbeid sammen med dem om søknaden.

Forskningsmiljøet kan også søke om midler fra Forskningsrådet til å gjennomføre et kompetanseprosjekt i samarbeid med bedriften. Forskningsmiljøet får økt sin kompetanse innenfor bedriftens sektor, mens bedriften får verdifulle bidrag til fremtidig produksjon, produkt- eller tjenesteutvikling.

Ingen utlysninger akkurat nå? Se hvilke programmer som har lyst ut kompetanseprosjekter tidligere.

EU og Eurostars

EU finansierer innovasjon i bedrifter gjennom det europeiske rammeprogrammet Horisont 2020 (H2020). Mange av prosjektene som kan konkurrere om midler fra Forskningsrådet, vil kunne søke om støtte fra H2020.

Eurostars er et europeisk initiativ for å styrke små og mellomstore bedrifter som utfører forskning. Bedrifter i alle bransjer, sektorer og teknologiske områder kan søke. Eurostars gir støtte til utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester. Det er søknadsfrist to ganger i året.

PHD i bedriften - Nærings-PHD

Hvis du er ansatt i en bedrift og har planer om å ta en doktorgrad på noe bedriften har nytte av, kan Nærings-phd være ordningen for deg. Bedriften står ansvarlig for søknaden og må sende den inn. Vi tar i mot søknader hele året. Tildeling forutsetter at du har opptak til organisert doktorgradsstudium og at det er opprettet en samarbeidsavtale mellom bedriften og gradsgivende institusjon.

Publisert:
21.01.2016