Gå direkte til innhold
 

Europeiske fellesprogrammer - Joint Programming Initiatives (JPI)

Forskningsmyndighetene i Europa har gått sammen om ti JPI-er (Joint Programming Initiatives) og en SET-plan (Strategic Energy Technology Plan) fordi store globale utfordringer ikke kan løses uten samarbeid. Forskningsrådet deltar i alle de elleve fellesprogrammene.

Bedre samordning av offentlig finansiert forskning mellom deltakerlandene er et av målene med fellesprogrammene. Forskning av høy vitenskapelig kvalitet skal utvikles og data og ekspertise koordineres på tvers av medlemslandene.

JPI-ene er frivillig land-til-land samarbeid (ikke program-til-program som ERA-NET er). I en JPI inngår deltagerlandene et partnerskap med en strategisk forskningsagenda og felles visjoner.

Deltakelse i JPI-ene avgjøres nasjonalt på myndighetsnivå. Hvert land finansierer selv sin andel av deltakelsen i samarbeidet.

JPI - Sunne og produktive hav

Engelsk tittel: Healthy and Productive Seas and Oceans
Kontakt: Kristin Elisabeth Thorud 
Om: Programmet retter seg mot utfordringene som gjelder europeiske sjø og hav.
Nasjonal nettside: JPI - sunne og produktive hav
Internasjonal nettside: JPI Oceans
Norge har fått ansvaret for å lede sekretariatsfunksjonen for denne JPI-en. 

JPI More Years, Better Lives er en av Europas felles programsatsinger

JPI - Flere år, bedre liv

Engelsk tittel: More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change
Kontakt: Lillian Margrethe Baltzrud, Eivind Hovden, Gunnlaug Daugstad
Om: Programsamarbeidet gjelder de demografiske konsekvensene av forventet økt levealder for den europeiske befolkningen. 
Internasjonal nettside: JPI Demographic 

JPI - Sammenstilling av kunnskap om klima for Europa

JPI - Klima

Engelsk tittel: JPI Climate - Connecting Climate Knowledge for Europe
KontaktKirsten Broch Mathisen,
Om: Programsamarbeidet har som formål å sammenstille kunnskap og samordne den europeiske klimaforskningen. 
Nasjonal nettside: JPI - Klima
Internasjonal nettside: JPI Climate

JPI Globale utfordringer, lokale løsninger

JPI - Urbant Europa

Engelsk tittel: URBAN EUROPE - Global urban challenges, joint European solutions
Kontakt: Mari Solerød, Lena Cappenen Endresen, Jonas Enge
Om: Programsamarbeidet skal omhandle sosiale, næringspolitiske og miljømessige utfordringer ved den europeiske byutviklingen.
Nasjonal nettside: JPI - Urbant Europa
Internasjonal nettside: JPI Urban Europe

JPI Mikrobiell utfordring – en voksende trussel mot menneskets helse

JPI - Antimikrobiell resistens

Engelsk tittel: Antimicrobial Resistance
Kontakt: Sonja Prehn
Om: Programsamarbeidet vil ta fatt i utfordringer knyttet til bakteriell resistens mot antibiotika. 
Nasjonal nettside: JPI - Antimikrobiell resistens
Internasjonal nettside: JPI Antimicrobial Resistance

JPI Vannressursforvaltning for en verden i endring

JPI - Vann

Engelsk tittel: Water Challenges for a Changing World
Kontakt: Ivar Thoralf Berthling
Om: Programsamarbeidet retter seg mot utfordringer knyttet til stadig mer pressede ferskvannsressurser. 
Nasjonal side: JPI - Vann
Internasjonal nettside: JPI Water Challenges

JPI Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer

JPI - Nevrodegenerative sykdommer

Engelsk tittel: Joint Programme Neurodegenerative Disease Research
Kontakt: Mari Nes, Alexandra Bjørk-Skaflestad
Nasjonal nettside: JPI - Nevrodegenerative sykdommer
Internasjonal nettside: JPI Neurogenerative Desease

JPI Matproduksjon og effekten av klima

JPI - Landbruk, matsikkerhet og klimaendringer

Engelsk tittel: Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change
Kontakt: Gudrun Langthaler  og Thorbjørn Gilberg
Om: Fellesprogrammet koordinerer aktiviteter innenfor landbruk og matsikkerhet under endret klima.
Nasjonal nettside: JPI - Landbruk, matsikkerhet og klimaendringer
Internasjonal nettside: JPI Agriculture Food Security and Climate Change

JPI Kulturarven og globale endringer – En ny utfordring for Europa

JPI - Kulturarv og globale endringer

Engelsk tittel: Cultural Heritage and Global Change, a new challenge for Europe
Kontakt: Eli Ragna Tærum og Mari Solerød
Om: Programsamarbeidet koordinerer aktiviteter innenfor kulturarv og skal bidra til bærekraftig bruk og forvaltning av kulturarven i et samfunnsperspektiv og i møte med globale utfordringer.
Nasjonal nettside: JPI - Kulturarv og globale endringer
Internasjonal nettside: JPI Cultural Heritage

JPI Sunn mat og sunn helse

JPI - Mat og helse

Engelsk tittel: A Healthy Diet for a Healthy Life
Kontakt: Mona Gravningen Rygh, Trond Einar Pedersen og Berit Nygaard

Om: Programsamarbeidet vi samordne den europeiske forskningen på sammenhengen mellom kosthold og helse. Hvilke faktorer styrer folks valg av næringsprodukter og livsstil?
Nasjonal nettside: JPI - Mat og helse
Internasjonal nettside: JPI Helathy Diet for a Healthy Life

 

SET-planen

Engelsk tittel: Strategic Energy Technology Plan
Kontakt: Tor Ivar Eikaas
Om: Fellesprogrammet skal løse europeiske energiutfordringer.
 

 

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
09.04.2013
Sist oppdatert:
24.09.2018