Gå direkte til innhold
 

Evalueringer

Evalueringsvirksomheten i Forskningsrådet skal bidra til å sikre kvalitet, effektivitet og relevans i forskningen. Evalueringene gir et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger knyttet til forskningsbevilgninger og for forskningspolitisk rådgivning til institusjoner og offentlige myndigheter. I menyen til høyre kan du lese vår evalueringspolicy, der det står mer om Forskningsrådets arbeid med evalueringer.

Fag

Forskningsrådets prioriteringer og anbefalinger støtter seg til opparbeidet kunnskap om norske forskningsmiljøer. Fagevalueringene er blant de viktigste kildene til slik kunnskap.

Institutter

Mange forskningsinstitutter får sin basisbevilgning gjennom Forskningsrådet. De evalueres for å kartlegge status og peke på forbedringspotensiale i forskningen.

Sentre og egne aktiviteter

Vi evaluerer jevnlig egne forskningsprogrammer og andre virkemidler, samt forskningssentre.

Politiske reformer

Vi administrerer en rekke forskningsbaserte evalueringer av politiske initiativ og samfunnsreformer, ofte på bestilling fra ulike departement.

Dokumenter

Kontaktpersoner