Gå direkte til innhold
 

ERA-NET: Samarbeid mellom forskningsprogram i Europa

ERA-NET finansieres av EUs rammeprogram og skal samordne ulike lands nasjonale forskningsprogrammer. Det er de forskningsfinansierende organisasjonene i Europa som er deltakere i ERA-NET.

I Horisont 2020 lyses det ut såkalte ERA-NET Cofund. I disse prosjektene legges midler fra EUs rammeprogram i en felles pott sammen med midler fra de nasjonale forskningsrådene. Gjennom felles utlysninger etableres en konkurransearena der forskere  fra deltakerlandene kan søke om prosjektmidler, og der forutsetningen er at de beste prosjektene skal få midler.

ERA-NET Cofund kan også benyttes til finansiering av fellesutlysninger innenfor andre såkalte Public-public partnerships, som for eksempel JPI-er.

Se EU-Kommisjonen nettsted for mer informasjon og oversikt over alle ERA-NET.
 

Norges forskningsråd som deltaker i ERA-NET
Norge har deltatt i mer enn 80 ERA-NET gjennom EUs 6. og 7. rammeprogram. Med få unntak er Forskningsrådet norsk deltaker. I Horisont 2020 deltar Forskningsrådet per juni 2016 i 30 ERA-NET Cofund. Oversikt over alle Cofund.

Læringsplattform
Gjennom prosjektet ERA-LEARN 2020, som er finansiert av Horisont 2020, deltar Forskningsrådet sammen med flere andre lands forskningsråd i utviklingen av en online læringsplattform (Learning platform) for arbeid med ERA-NET som instrument.

Basert på erfaringene med ERA-NET har ERA-LEARN laget en verktøykasse ("Toolbox") for arbeidet med felles utlysninger og en database med oversikt over alle fellesutlysninger innenfor ERA-NETene ("Call calender"). Dette og mye annen informasjon om ERA-NET finnes på nettestedet ERA-LEARN.

Skrevet av:
Jan-Arne Eilertsen Spesialrådgiver +47 22 03 72 02 jae@forskningsradet.no
Publisert:
22.04.2009
Sist oppdatert:
13.06.2017