Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 

EØS-midlene

EØS-midlene finansierer forskningssamarbeid med en rekke europeiske land. I den kommende finansieringsperioden (2017 - 2023) vil det bli lyst ut midler til bilaterale forskningsprosjekter som norske partnere kan delta i.

Egne forskningsprogrammer skal finansiere forskning i Norge og utvalgte EU-medlemsland som inngår avtale om forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene. Programmene vil dekke forskningsaktivitet i både Norge og samarbeidslandet.

Forhandlinger og utvikling av programmene pågår og de første utlysningene forventes høsten 2017.

Det er forskningsrådene i samarbeidslandene som administrerer midlene. Hovedsøker må være fra det aktuelle landet, men det er krav om minst en norsk partner i hvert prosjekt.

Erfaringen fra forrige finansieringsperiode viser at norske partnere har størst utbytte i flerårige prosjekter der de har en betydelig deltakelse.

Forskningsrådet kan bistå norske deltagere både i søknadsfasen og under prosjektgjennomføring.

Mer informasjon om EØS-midlene finner du på regjeringens nettsider.

Landene som er aktuelle for forskningssamarbeid er:

Romania

Oktober 2016 inngikk Norge og Romania avtale om et nytt forskningsprogram på 40 millioner euro. Mer informasjon kommer når første utlysning er klar.

Programmet er under utvikling.

 

Estland

9. mai 2017 inngikk Norge og Estland avtale om et nytt forskningsprogram på 7,1 millioner euro.

Programmet er under utvikling.

 

 

Latvia

14. desember signerte Norge og Latvia avtale om nytt forskningsprogram.

Programmet er under utvikling. 

 

 

Litauen

Forhandlinger om avtale pågår.

 

 

 

Polen

20. desember signerte Norge og Polen  avtale om nytt forskningsprogram for over 1 milliard kroner.

Programmet er under utvikling.

 


 


Portugal

22. mai 2017 inngikk Norge og Portugal en ny EØS-avtale. 38 millioner euro er satt av til blå vekst gjennom næringsutvikling, forskning og utdanning.

Programmet er under utvikling.

 

 Tsjekkia

4. september 2017 inngikk Norge og Tsjekkia en ny EØS-avtale. 30 millioner euro går til forskning og utdanning.

Programmet er under utvikling.

 

 

Ungarn

Forhandlinger om avtale pågår.

 

 


I noen land som mottar EØS-midler vil ikke avtalene inneholde egne forskningsprogrammer (f.eks Bulgaria og Slovakia). I disse landene kan det likevel være muligheter for å søke om midler til utveksling og nettverksbygging. For mer informasjon se eeagrants.org.