Gå direkte til innhold
 

EØS-midlene

EØS-midlene finansierer forskningssamarbeid med en rekke europeiske land. I finansieringsperioden 2017 - 2023 vil det bli lyst ut midler til bilaterale forskningsprosjekter som norske partnere kan delta i.

EØS-forskningsprogrammene skal finansiere forskning i Norge og utvalgte EU-medlemsland som inngår avtale om forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene (EEA and Norway Grants). Programmene vil dekke forskningsaktivitet i både Norge og samarbeidslandet.

Det er forskningsrådene i samarbeidslandene som administrerer midlene. Hovedsøker må være fra det aktuelle landet, men det er krav om minst en norsk partner i hvert prosjekt.

Erfaringen fra forrige finansieringsperiode viser at norske partnere har størst utbytte i flerårige prosjekter der de har en betydelig deltakelse.

Forskningsrådet kan bistå norske deltagere både i søknadsfasen og under prosjektgjennomføring.

Hensikten med EØS-midlene er å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa. Forskning er bare et av flere samarbeidsområder. Hvis du som som forsker blir invitert med i et samarbeidsprosjekt, finn ut om prosjektet du skal delta i er i et av forskningsprogrammene Forskningsrådet følger opp (eller om det er et annet type program der andre norske etater har rollen som programpartner).

Her er vår partnersøk-database for EØS-midlene

Vi arrangerte et informasjonsmøte om EØS-midlene 8.6.2018 i Oslo

Presentasjon fra informasjonsmøte PDF - 4,5 MB

Video fra informasjonsmøte

 

Mer informasjon om EØS-midlene finner du på regjeringens nettsider.

 

Landene som er aktuelle for forskningssamarbeid er:

Romania

Oktober 2016 inngikk Norge og Romania avtale om et nytt forskningsprogram på rundt 40 millioner euro. Første utlysning har frist 1. oktober 2018.

Les mer om Romania-forskningsprogrammet her.

 

Estland

9. mai 2017 inngikk Norge og Estland avtale om et nytt forskningsprogram på 7,1 millioner euro.

Programmet er under utvikling.

 

 

Latvia

14. desember 2017 signerte Norge og Latvia avtale om nytt forskningsprogram. 7 millioner euro er satt av til forskning.

Programmet er under utvikling. 

 

 

Litauen

23. april 2018 signerte Norge og Litauen avtale om nytt forskningsprogram. 

Programmet er under utvikling.

 

 

Polen

20. desember 2017 signerte Norge og Polen avtale om nytt forskningsprogram for over 1 milliard kroner. Informasjon om utlysningene ventes i andre halvdel av 2018.

Programmet er under utvikling.

 


 


Portugal

22. mai 2017 inngikk Norge og Portugal en ny EØS-avtale. 38 millioner euro er satt av til blå vekst gjennom næringsutvikling, forskning og utdanning. 

Programmet er under utvikling.

 

 Tsjekkia

4. september 2017 inngikk Norge og Tsjekkia en ny EØS-avtale. 30 millioner euro går til forskning og utdanning.

Programmet er under utvikling.

 

 

Ungarn

Forhandlinger om avtale pågår.

 

 


I noen land som mottar EØS-midler vil ikke avtalene inneholde egne forskningsprogrammer (f.eks Bulgaria og Slovakia). I disse landene kan det likevel være muligheter for å søke om midler til utveksling og nettverksbygging. For mer informasjon se eeagrants.org.