Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 

Divisjon for vitskap

Vitskapsdivisjonen har eit strategisk ansvar for universitets-, høgskole- og instituttsektoren. Divisjonen har òg ansvar for Forskingsrådet sine opne arenaer som Fri prosjektstøtte og Senter for framifrå forsking, samt Nasjonal satsing på forskingsinfrastruktur.

Divisjonsdirektør: Anders Hanneborg

Det strategiske elementet i dei opne arenaene i Vitskapsdivisjonen ligg i å nytte vitskapleg kvalitet som fremste kriterium for tildelingar, utan å skjegle til tematisk prioriterte felt. Senter for framifrå forsking (SFF) og Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er dei viktigaste kvalitetsfremjande nasjonale verkemidla i så måte.

Divisjonen initierer også tematisk og strategisk retta grunnforskingsprogram innanfor utvalde felt.

Ansvaret for finansieringa av nasjonal forskingsinfrastruktur er forankra i Vitskapsdivisjonen, i tillegg til vidareutvikling og koordinering av Forskingsrådets rolle innanfor nasjonalt og internasjonalt samarbeid om infrastruktur. Divisjonen tek vidare i vare systemet for statleg basisfinansiering av instituttsektoren. 

Kvalitet i norsk forsking blir også fremja gjennom fagevalueringar og oppfølging av desse. Ein kritisk gjennomgang av vitskapleg kvalitet, forskingsstrategi og forskingsleiing i norske fagmiljø legg grunnlaget for råd til institusjonane, departement og for korleis Forskingsrådets eigne verkemiddel bør innrettast.

Publisert:
25.08.2003
Sist oppdatert:
20.03.2017