Gå direkte til innhold
 

Divisjon for innovasjon

Divisjon for innovasjon er ein sentral strategisk og operativ aktør som skal realisere regjeringas plan for innovasjonspolitikk.

 

Divisjonsdirektør: Anne Kjersti Fahlvik

Forskingsrådets Divisjon for innovasjon har ansvar for å mobilisere og finansiere forsking i og for norsk næringsliv. Divisjonen gjer analysar og utviklar strategiar for ulike temaområde og for innovasjonssystemet som heilskap. Verkeområda spenner frå direkte støtte til enkeltbedrifter, institutt, universitet og høgskolar, via kommersialisering av forskingsresultat til nettverks- og senterdanning.

Målet er eit kunnskapsbasert, attraktivt og berekraftig norsk næringsliv som i samspel med eit innovasjonsorientert FoU-system, er rusta for å møte utfordringane i framtida. Å få norsk næringsliv til å delta i internasjonalt forskingssamarbeid, er like viktig som mobilisering i Noreg. 

Publisert:
27.02.2008
Sist oppdatert:
25.04.2018