Gå direkte til innhold
 
Pilot-T: Forprosjektmidler til innovasjonsprosjekter på transport

Forprosjekt

Generelle føringer for Forprosjekt

Spesielle føringer:


Krav til søknaden

  • Prosjektideen må være relevant for formålet med Pilot-T.
  • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk.
  • Alle vedlegg skal være i pdf-format.
  • Søknaden må oppfylle generelle krav til søknaden og krav som gjelder søknadstypen forprosjekt.

Obligatorisk vedlegg

Seneste tillatte prosjektslutt:
29.08.2018
Maksimum søkt beløp (i tusen):
250

Behandlingsprosedyre:

Søknadene behandles av Forskningsrådet. Beslutning om tildeling tas av programstyret for Transport 2025.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

Forventet behandlingstid er tre uker. For søknader som kommer inn fra juli vil det være noe lenger behandlingstid grunnet ferieavvikling.